Czym jest grzech? Drukuj

Wszyscy mamy problem z przyznaniem się do grzechu. Wszyscy mamy problem z uznaniem, że nie jesteśmy tacy, jakimi chce nas Bóg. Grzech to moja osobista tragedia. Czym on jest i dlaczego jest?

1.  Grzech jest tajemnicą: dlaczego człowiek odrzuca największe dobro, jakim jest Bóg?

2. Grzech jest:

a)  odwróceniem się od Boga a zwróceniem ku stworzeniom,

b)  zejściem z drogi prowadzącej do celu, chybieniem do celu,

c)  obrazą Boga, odrzuceniem Jego miłości,

d)  nieposłuszeństwem wobec Boga i Jego woli,

e)  miłością siebie posuniętą aż do pogardy Boga,

f)    nadmiarem lub defektem uczucia, jakimś jego wypaczeniem,

3. Skutki grzechu:

a)  zerwana więź z Bogiem

b)   rozbicie relacji międzyludzkich,

c)  sprzeczności i konflikty we wnętrzu człowieka – rozdarcie,

d)  niszczenie świata stworzonego,

e)  obecna w sercu trojaka pożądliwość.

4.  Dante w „czyśćcu” przedstawia grzechy główne jako formy źle ukierunkowanej miłości.

5.  W każdym z nas jest trojaka  skłonność do grzechu, pozostałość po grzechu pierworodnym (1 J 2, 16-17):

a) pożądliwość oczu,

b) pożądliwość ciała,

c) pycha żywota

6.  Ewagriusz z Pontu opisał OSIEM najniebezpieczniejszych demonów nękających zakonnika: obżarstwo, nieczystość, chciwość, gniew, smutek, accedię, próżność późność pychę.

7.  Św. Grzegorz Wielki stworzył listę SIEDMIU grzechów głównych, stawiając najpierwszym miejscu pychę.

8.  Mężczyźni najczęściej popadają w: nieczystość, obżarstwo, accedię, gniew, próżność.

9.  Kobiety najczęściej popadają w: próżność, zawiść, skąpstwo, gniew, nieczystość.

10.  Kiedy grzech przestaje być traktowany jako rzeczywistość, gubi się sens chrześcijańskiego orędzia.

11. „Jeśli mówimy że nie mamy grzechu to samych siebie oszukujemy  i nie ma w nas prawdy (1 J 1, 8)

12.   Uznanie swego grzechu, uznanie siebie za grzesznika jest konieczną zasadą powrotu do Boga

13. Pius XII: „Największym problemem obecnych czasów jest zanik poczucia grzechu”.

14.  Zamiast pojęcia „grzech” coraz częściej się używa terminów „błąd”, „choroba”.

15.   Dziś grzech w ustach wielu ludzi przestał być czymś wstydliwym. Ludzie chlubią się ze swoich grzechów. Nigdy dotąd nie było tak wielkiej szczerości w stosunku do własnych grzechów. Ludzie chwalą się grzechami. Grzechy nie budzą sprzeciwu opinii publicznej. Grzechy stają się towarem na rynku konsumpcji, materiałem chodliwym.

16.   Cywilizacja nowożytna zbudowana jest na pragnieniu wygody. Szerzy się hedonizm, panuje konsumpcyjny styl życia. Życie ma, być lekkie, łatwe przyjemne. Pożądanie czegoś staje się wystarczającym powodem, by o to zabiegać. Dziś widzimy rozbudzenie pożądliwości i zanik jakichkolwiek norm w ich zaspokajaniu.

17. Filozofia konsumpcjonizmu jest wroga dyscyplinie, umiarowi, odłożeniu gratyfikacji na później. Wszystko trzeba dziś mieć natychmiast. Nie umiemy czekać! Nie umiemy żyć z brakiem! Chcemy szybkiego nasycenia!

18.  SELFIZM stawia przyjemność, zaspokojenie siebie ponad obowiązek, ponad ofiarowanie siebie innym.

19. C.S.Lewis uważa, że największym sukcesem diabła jest uwolnieniu ludzi od umiaru, czystości i trzeźwości życia.

20.   Chorobą dzisiejszych ludzi jest NARCYZM – zakochanie się w sobie, zapatrzenie w siebie, zwracanie na siebie uwagi, usprawiedliwianie siebie, dbanie o własne dobre samopoczucie, uspokajanie siebie.

21.   Wraz z zanikiem poczucia grzechu zanika potrzeba spowiedzi. Skoro nie ma grzechu to nie ma potrzeby zbawienia! Konfesjonały zastępowane są przez gabinety psychoterapeutów. Psychologia urosła do rangi lekarza dusz, stała się rywalką religii. Wszystkie grzechy można tłumaczyć, usprawiedliwiać mechanizmami obronnymi, nieświadomością, ranami z dzieciństwa. Zanika poczucie odpowiedzialności a zarazem wolności człowieka!

22. Dziś zanika praca nad charakterem, dyscyplina wewnętrzna, rozwój cnót moralnych, praca nad sobą, wyrzeczenie się.

23.   W rozwoju życia duchowego i moralnego należy poznać OSIEM demonów odpowiedzialnych za poszczególne grzechy. Należy poznać ich taktykę. Stawić im czoło. Należy także przyjrzeć się samemu sobie. Zbadać swoje serce, swoje pożądliwości. Należy poznać swe główne skłonności do grzechów, skąd wypływają, w jakich sytuacjach się pojawiają.

24. Ewagriusz uważa, że demony posługują się dwoma czynnikami: pokusami materialnymi oraz myślami i wyobrażeniami. Demony lubią przesadę. Demony podburzają do kłótni i prowokują do plotek. Należy BADAĆ pojawiając się myśli, uczucia, wyobrażenia, nazywać je po imieniu i zwalczać słowem Bożym aż do skutku!

25. Grzechy główne:

a)  trzeba zabrać się do walki z trojaką pożądliwością, która jest źródłem siedmiu grzechów głównych. Są to raczej skłonności, które prowadzą do grzechu,

b)   z pychy żywota powstaje pycha, zazdrość i gniew; z pożądliwości ciała rodzi się obżarstwo, nieczystość i lenistwo; z pożądliwości oczu – chciwość.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information