Jak przemienić swój umysł

Jak przemienić swój umysł?

 1. Jesteśmy pod wpływem kultury, w której żyjemy. Mamy powrócić do życia w Bogu, jako Jego dzieci. Nasz sposób myślenia jest kształtowany przez ducha tego świata. Bóg chce przemienić nasze myślenie.
 2. Musimy przestać patrzeć na siebie a zacząć patrzeć dookoła. Jest tak wielu ludzi, którzy potrzebują dotknięcia miłości Bożej. My jesteśmy tymi, którzy ukażą im żywego Boga!
 3. Musimy zrozumieć kulturę Królestwa Bożego. Nie kulturę chrześcijaństwa. Jesteśmy w królestwie Bożym. Mamy mieć styl życia synów, córek Króla!
 4. Jezus mówi: NAJPIERW SZUKAJCIE KRÓLESTWA BOŻEGO! Najpierw szukać Boga, to uczynić z Niego główny priorytet w życiu! Uczyń z królestwa Bożego najważniejszy cel życia. A my najpierw szukamy wartości królestwa tego świata a nie królestwa Bożego.
 5. WARTOŚCI KRÓLESTWA BOŻEGO wywierają wpływ na nas, zmieniają rzeczywistość. Albo my będziemy mieli wpływ na kulturę albo kultura będzie na nas oddziaływać.
 6. Kultura świata nas zdominowała, ludzie świata nas przekonują a my chrześcijanie im wierzymy! ZATRZYMAJMY TEN PROCES!
 7. Bądź otwarty na to, co dzieje się w królestwie Bożym! Wejdź do królestwa Boga: powiedz TAK dla królestwa Bożego, dla jego wartości, jego praw, jego logiki. Wejdź w logikę królestwa Bożego!
 8. Przesłanie królestwa Bożego jest wciąż nowe, jest aktualne dziś, dziś jest czas by wstać i wejść do królestwa Bożego! MAMY STAĆ SIĘ DZIEĆMI BOGA: dziećmi królestwa Bożego.
 9. Bóg chce przemienić nasz umysł. Przyjmujemy sposób myślenia świata, dlatego czujemy się zmęczeni, żyjemy w chaosie, żyjemy w pośpiechu – cierpimy bo to nie nasza natura. Zostaliśmy stworzeni do innego królestwa – zacznijmy inaczej myśleć, zdemaskujmy kłamstwa złego ducha, ducha tego świata!
 10. Świat mówi: to jest niemożliwe, a Bóg mówi: WE MNIE JEST WSZYSTKO MOŻLIWE. Życie w królestwie Bożym to życiu w RZECZACH NIEMOŻLIWYCH, to co niemożliwe dzięki Bogu staje się żywe!
 11. Widzimy cuda, uzdrowienia, objawienia, proroctwa, rzeczy Boże, dlatego że żyjemy jak dzieci Króla i myślimy jak myśli Król! W królestwie Bożym wszystko jest możliwe, bo dla Boga jest wszystko możliwe!
 12. Musimy się modlić o uwolnienie od ducha niewoli, który nas zniewala, nas chrześcijan. Musimy zacząć krucjatę modlitewną o odnowienie naszych umysłów! Musimy zacząć żyć w mentalności królestwa Bożego! Musimy zmiażdżyć bariery w naszym umyśle.
 13. Normalne życie oznacza, że żyjemy w świecie nadprzyrodzonym, w świecie łaski, w świecie Boga! Dla Boga wszystko jest możliwe!
 14. W naszym duchowym DNA jest zapisane, że możemy dążyć do niemożliwych rzeczy! Że dla Boga jest wszystko możliwe! Chrzest dał nam duchowe DNA! Musimy być zmotywowani do działania wg logiki Jezusa!
 15. Wymusimy przebywa i poruszać się z nadprzyrodzonym świecie, że to, co niewidzialne jest prawdziwsze niż to co widzimy! Nie wpatrujemy się w to, co widzialne, ale w to co niewidzialne! Nasze serce wie, że jest dużo więcej niż to, co widzimy oczami zmysłu. MAMY MIEĆ WZROK DUCHOWY: wzrok dzieci królestwa Bożego
 16. Zostaliśmy okradzeni z mentalności zwycięzców, z mentalności dzieci Bożych! Mamy na nowo zdefiniować NORMALNOŚĆ: moje normalne i Boże normalne to dwie różne rzeczy!
 17. Zostaliśmy zesłani na ziemię, by pełnić WOLĘ BOŻĄ! To jest NORMA dla NAS! Mamy żyć w chwale Boga, szukać woli Bożej i pełniąc ją całym sercem! To jest nasza chrześcijańska normalność!
 18. PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE, NIECH BĘDZIE TWOJA WOLA na ziemi tak jak w niebie – czy to nie jest proste? Tu na ziemi ma być to, co w niebie! Musimy zacząć żyć tym, co jest w niebie! Musimy wejść w życie świętych w niebie! Co oni robią? WIELBIĄ BOGA! To jest rzeczywistość nieba – to mamy wprowadzać na ziemi, tym mamy żyć!
 19. RZECZYWISTOŚĆ NIEBA ma najechać i zdominować to, co na ziemi! Świętość Boga ma przyjść na ziemię, Jego obietnice, Jego radość, Jego miłość – to ma stać się obecne na ziemi!
 20. GRZECH, WIĘZY ZŁA, CHOROBY, BRAK PRZEBACZENIA – tego nie ma w niebie! Gdy pozwalamy, by Bóg przejmował władze nad nami, wtedy przejmujemy władzę na tymi rzeczami, które nie powinny być na ziemi! Mamy przyprowadzić rzeczywistość nieba w NASZE LUDZKIE ŻYCIE!
 21. Zmieńmy swe myślenie: DLA BOGA WSZYSTKO JEST MOŻLIWE, ON JEST PANEM RZECZY NIEMOŻLIWYCH!
 22. Nie możemy być już więcej uśpionymi chrześcijanami. Musimy się obudzić! Potrzebujemy przebudzić się dla prawdy! Nie jest nam potrzebna konferencja, ale WARSZTATY: mamy zmienić swe myślenie, ma się dokonać zmiana myślenia, a nie tylko zdobycie jakiejś teorii! Chrześcijaństwo to nie teoria, to życie, to dynamizm, to czynienie rzeczy po ludzku niemożliwych!
 23. Jedyną rzeczą, którą widzimy to PROBLEM, to ZRANIENIE, a Bóg mówi: podnieś oczy zobacz Mnie! Jak mam odpowiedź na twe problemy! Zostałeś stworzony by niszczyć dzieło diabła! Zostałeś stworzony do CHWAŁY, a nie do narzekania, biadolenia!
 24. To jest czas, by uzyskać dostęp do NASZEGO PRZEMIENIONEGO UMYSŁU! Przejmij władzę nad trudnymi sytuacjami i poddaj je pod władzę Jezusa!
 25. CIEMNOŚĆ UCIEKA OD UMYSŁÓW LUDZKICH: gdy wszystko jest poddane Bogu! Bóg rozświetla nasze umysły!
 26. Tu na ziemi mamy objawić wolę Boga! Mamy przemieniać ten świat światłem Boga, Jego prawdą! Królestwo Boga niszczy kłamstwa złego ducha!
 27. Prawda ewangelii ma być WCIELONE W ŻYCIE! Zacznijmy żyć wg logiki Bożej, wg Dobrej Nowiny o Jezusie! NASZA posługa to nie tylko nauczanie, ale PRZEMIANA UMYSŁU, PRZEMIANA SERCA, by zacząć żyć nowym życiem!
 28. PRZEJMIJ WŁADZĘ, którą daje ci Bóg. Zacznij żyć tym, do czego powołał cię Bóg! Rób dokładnie to, co robił Jezus! Możesz z Nim niszczyć dzieła diabła! To jest NORMALNA MENTALNOŚĆ królestwa Bożego!
 29. ZACZNIJ WIDZIEĆ rzeczywistość oczami Boga! Wojna jest w naszym umyśle. Tu toczy się walka o życie! Umysł jest narzędziem, którego używamy, by przyprowadzić rzeczywistość królestwa Bożego to naszych problemów! Dzięki umysłowi sprowadzamy BOŻĄ PRAWDĘ, BOŻE ŚWIATŁO do naszych problemów, trosk, spraw.
 30. ZAŁÓŻ NOWY UMYSŁ, przywdziej nowe myślenie na siebie! Większość naszych problemów wynika ze sposobu myślenia; jak reagujmy na to, co się wydarza w naszym życiu! Jak myślisz o sobie, o swoich bliskich, o rodzinie, o pracy, o Polsce, o świecie.
 31. UMYSŁ JEST POTĘŻNYM narzędziem w budowaniu królestwa Bożego!
 32. POKUTA I NAWRÓCENIE to brama do odnowionego umysłu! Nawróćcie się! Wróć do Boga! Wróć do jego królestwa! Odnowa zaczyna się, gdy wracamy do Boga: wchodzimy do Jego królestwa!
 33. PATRZĘ NA TO, CO NIEWIDZIALNE, Boże i z tej perspektywy patrzę na wszystkie sprawy ziemskie! Muszę nauczyć się inaczej patrzeć!
 34. Prawdziwy świat, prawdziwe życie to BÓG! Tak mamy myśleć, myśleć na wzór Jezusa, wg Jego Ewangelii!
 35. KULTURA KRÓLESTWA to wzięcie umysłu Jezusa i włożenie go do swego umysłu i postępowanie wg tego umysłu. Naucz się myślenia Jezusa. Wejdź w Jego myślenie!
 36. Dzieci od małego mają rozpoznać, na czym polega życie w królestwie Bożym, na czy polega życie chrześcijanina, na czym polega plan Boga dla człowieka. Trzeba kształtować umysły dzieci od maleńkiego i chronić ich umysłu przed ideologiami, wartościami tego świata i podstępnymi pokusami złego ducha. Rodzice chrońcie umysły dzieci! Kontrolujcie to, co słuchają, to na co patrzą, to co oglądają!
 37. Musimy pozbyć się pułapek, które mamy w umyśle. Musimy pozbyć się fałszywych przekonań, fałszywych strategii myślenia, patrzenia na przyszłość, patrzenia w przeszłość. Bóg chce odnowy naszego umysłu!
 38. JEZUS chce obmyć nasze umysły strumieniem wody życia, Duchem Świętym!
 39. Wiele sposobów myślenia są albo nienormalne albo niezdrowe. Musimy poznać nasze myślenie: jakie jest źródło moich myśli, jakie są skutki mego myślenia, jak me myśli sterują moim życiem.
 40. Ewangelia musi przejść z naszych umysłów do naszego serca! Nie szukaj wiedzy, nowej teorii! Szukaj żywego Boga, doświadczenia Jego mocy! Zacznij żyć wg Bożego objawienia!
 41. JESTEŚMY ŚWIĄTYNIĄ BOGA – w tobie przebywa Bóg! Zapominamy o Bogu, który jest z nami! Bóg jest Emanuelem! Bóg jest tobą! Potrzebujemy na nowo objawienia tej prawdy!
 42. CZY NIE WIECIE, ŻE JESTEŚCIE ŚWIĄTYNIĄ BOGA? Duch Boży w was mieszka! Jesteśmy domownikami Boga, jesteśmy obywatelami królestw Bożego!
 43. Jestem przybytkiem Boga! Jesteśmy kamieniami świątyni Boga! Dom Boży to jesteśmy my!
 44. Większość ludzi wierzy w to, co mówi im świat. Wierzą w tożsamość zbudowaną przez ludzi. Dostajemy zbyt dużo informacji, wiadomości: od ludzi, od różnych mediów, od kultury. Zbyt wiele informacji i to zaczyna budować naszą tożsamość.
 45. MUSIMY WRÓCIĆ DO TOŻSAMOŚCI, którą dał nam Bóg! Jesteśmy świętymi! Jesteśmy drodzy w oczach Boga!
 46. MUSIMY MIEĆ PRZEMIENIONE UMYSŁY – diabeł robi wszystko by dać nam fałszywą tożsamość, by nam ukraść wiedzę o sobie, tożsamość dziecka Bożego!
 47. JEŚLI ZOSTALIŚMY ZRANIENI w dzieciństwie, to na tym zranieniu powstają kłamstwa, fałszywe przekonania, gubimy prawdziwą tożsamość, gubimy poczucie własnej wartości. Musimy umieć zdemaskować kłamstwa, wyrzec się ich, i odnaleźć w Bogu na nowo swoją tożsamość!
 48. Piotr miał mentalność diabła, gdy mówił do Jezusa, że nigdy nie spotka Go krzyż. Można być blisko Jezusa i mieć mentalność złego ducha. Jezus zdecydowanie odcina się od tej mentalności. Jezus demaskuje diabelskie myślenie i odrzuca je zdecydowanie!
 49. Bramy do piekła są w naszym umyśle. Gdy wchodzimy w myślenie złego ducha, dajemy mu władzę, którą on nade mną nie ma. Musimy stanąć w miejscu, gdzie postawił nas Bóg, musimy uważać na to, co mówimy. Nasze słowa karmią naszego ducha. Mogę mówić rzeczy, które mnie wzmacniają albo okradają mnie z mocy Bożej!
 50. Musimy wzmacniać w naszych umysłach prawdę Bożą. NAUKA BOŻA ma być w nas, w naszych umysłach! Mamy myśleć jak Bóg chce, dlatego tak ważna jest przemiana umysłu. Mój umysł tworzy moje nastawienie do życia, do rzeczywistości!
 51. MUSIMY BYĆ GŁODNI BOGA, JEGO PRAWDY! Musimy karmić nasze umysły słowem Bożym! Nowym myśleniem będziemy mieli wpływ na nasze życie, na nasze otoczenie!
 52. ODRZUĆMY KŁAMSTWA, w których żyjemy! Odrzućmy wszelki fałsz w naszym myśleniu, odrzućmy ducha tego świata!
 53. SZUKAJ swej prawdziwej tożsamości w Bogu! Zaproś Boga w te sytuacje, gdzie uciekałeś od prawdy! Proś Boga, by usunął wszelkie kłamstwa z twego umysłu! Co się wydarzyło w twoim życiu i wpłynęło na sposób myślenia o sobie? Zaproś Boga w sytuacje, gdzie byłeś zraniony, odrzucony, gdzie zaczął kształtować się fałszywy obraz samego siebie!
 54. ODRZUĆ WSZELKIE KŁAMSTWA, które od tylu lat podrzuca ci diabeł! Czas wyrzucić śmieci umysłu do śmietnika. Odrzuć kłamstwa, w których myślałeś, że są prawdą! Wróć do tego, co myśli o tobie Bóg! Posłuchaj Boga, co On o tobie myśli! Jak Bóg na ciebie patrzy!
 55. ZEJDŹ Z DROGI kłamstwa, udawania kogoś innego, chronienia siebie, maskowania się, grania jakiejś roli – PRZESTAŃ SABOTOWAĆ MOC, KTÓRA JEST W TOBIE! Zacznij ŻYĆ SWOJĄ NATURĄ: JESTEŚ DZIECKIEM BOGA! Należysz do Boga a nie do świata!
 56. Czy jesteś gotowy raz na zawsze zostawić kłamstwa, w których żyjesz?
 57. BÓG chce dokonać operacji na naszym umyśle! Nasze kłamstwa mają być WYJAWIONE NA ZEWNĄTRZ i usunięte przez Boga. Demon się będzie temu sprzeciwiał: on będzie cię straszył, byś nikomu nie mówił o swych kłamstwach, o swych lękach, o swoim wstydzie.
 58. Bóg chce, byś ZACZĄŁ MYŚLEĆ W SPOSÓB NADPRZYRODZONY! Bóg chce, by twój umysł był bezpośrednio podłączony do Niego.
 59. Potrzebujemy mentalności królestwa. Jeśli Król coś powie, robię to bez dyskutowania. W moim umyśle musi być postawa posłuszeństwa wobec tego, co Jezus mówi.
 60. WRÓĆ DO PISMA ŚWIĘTEGO: zacznij je czytać i rób to, co ono mówi. Bądź posłuszny słowu Bożemu, ono ma formować twój umysł, ono ma być światłem na twojej drodze.
 61. Bądź posłuszny temu, co już wiesz z Pisma świętego. Bóg rozpoznaje posłuszne serce. Bóg wlewa objawienie temu, kto ma posłuszne serce.
 62. OBJAWIENIE jest dla każdego z nas, musimy być otwarci na Boże objawienie. Musimy słuchać Boga: jeśli powołuje cię od jakiejś posługi, to zacznij ją pełnić! Nie poddawaj w wątpliwość to, co już wiesz z Pisma świętego, co zostało ci już objawione! Potrzebujemy mieć w sercu głód słowa Bożego! Głód objawienia Bożego!
 63. PRZEMIANA MYŚLENIA: wyrzucenie złych rzeczy, kłamstw, których się trzymamy, by być w stanie przyjąć ponadnaturalny dar objawienia. Do tego zostały stworzone nasze umysły. Przyjmowanie objawienia to dziedzictwo dziecka Bożego. Nasz umyśl ma żyć obietnicami Boga.
 64. MAMY BYĆ DZIEĆMI OBIETNIC BOGA: obietnice Boga ukierunkowują nasze życie, nadają kierunek naszemu życiu. Nasz umysł wraca do ziemskich kierunków, dlatego musimy non stop wracać do myślenia wg objawienia Bożego. Nie możemy polegać tylko na naturalnej mądrości, ale mamy żyć umysłem zjednoczeni z Bogiem, mamy wierzyć w Boga, ufać Mu i szukać w Nim objawienia, co mamy robić, jak mamy żyć.
 65. MEDYTACJA SŁOWA BOŻEGO: to nam pomaga skupić umysł na Bogu i na Jego słowie. Medytacja to rozważanie prawdy Bożej i wypełnianie swego umysłu słowem Bożym. Każdego dnia potrzebujemy medytować, wypełniać swój umysł Bożą prawdą, bo jeśli nie będziemy medytować, to świat wypełni nasz umysł swoimi prawdami. Zobacz, nad czym skupiasz swój umył. O czym najczęściej myślisz?
 66. NATURALNY SPOSÓB MYŚLENIA to zamartwianie się, rozwiązywanie problemów. PRZEMIENIONE MYŚLENIE to szukanie Boga, Jego prawdy, Jego objawienia: co On sądzi o tej sprawie. Co Bóg mówi o tej sprawie? BÓG JEST PRAWDĄ; On dotrzymuje swoich obietnic! Znamy dobroć Boga i wiemy, że to co On chce jest tylko dla naszego dobra!
 67. ZAMARTWIANIE SIĘ ograbia nas z obietnic Boga! Nasze umysły muszą być nastawione na rzeczywistość duchową! Rozważanie słowa Bożego przemienia nasz umysł. Każdego dnia muszę oczyszczać swój umysł słowem Bożym! Muszę każdego dnia wracać do prawdy! Muszę żyć prawdą Bożą!
 68. MUSIMY PAMIĘTAĆ PRAWDĘ i iść za nią. Biblia często przypomina: PAMIĘTAJ! Pamiętaj, czyli przechowuj w swoim umyśle, to co Bóg dla ciebie zrobił. Pamiętaj o miłości Boga objawionej na Krzyżu! Pamiętaj o tym, że jesteś dzieckiem Bożym! Wracaj do słów Boga, przypominaj je sobie ciągle i ciągle i ciągle! Cały czas przypominaj sobie prawdziwe, o tym, co Bóg ci obiecał, o tym co Bogu czynił dla ciebie! Nie jesteś dzieckiem teraźniejszości: twoje życie jest historią świętą, historią przyjaźni Boga z tobą!
 69. BÓG SIĘ NIE ZMIENIA! ON JEST WIERNY SWEMU SŁOWU! WIERNY SWOIM OBIETNICOM! Nie musisz wracać do strych sposobów myślenia. Aby to robić musimy być przekonania, że Jezus na Krzyżu dokonał WSZYSTKO! I że On ma absolutną władzę w niebie i na ziemi! WŁADZA JEZUSA JEST ABSOLUTNA!
 70. MUSIMY ROZPOZNAĆ MOC BOŻĄ, która żyje w nas! Musimy zacząć żyć w naszych umysłach rzeczywistością duchową! Jezus ma władzę! Zacznij wierzyć Mu, że On ma pełną władzę! MUSISZ BYĆ PRZEKONANY, ŻE DIABEŁ JEST POKONANY! Diabeł tylko straszy i nic więcej, jeśli mu nie pozwalamy, by wszedł do naszego serca!
 71. MUSIMY ZATRZYMAĆ WŁADZĘ diabła, jak Dawid, który był pewien w swym umyśle, że pokona Goliata. On już zwyciężył w umyśle wroga! Mamy mieć MENTALNOŚĆ ZWYCIĘZCÓW a nie przegranych!
 72. ZATRZYMAJ SIĘ: zostaw „śmieci”, jakimi są często wiadomości z tego świata. Przeznacz czas na odnowienie twego umysłu! Zacznij żyć w autorytecie Boga! Zacznij słuchać prawdziwego autorytetu, jakim jest BÓG!
 73. Zmarnowaliśmy tak dużo czasu MARTWIĄC SIĘ! Zostaliśmy narodzeni do nowego życia w Chrystusie! Każdego dnia mamy się modlić: BOŻE CHCĘ WIĘCEJ CIEBIE! WIĘCEJ TWOJEJ MIŁOŚCI!
 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information