Młodzieniec zaopatrzony PDF Drukuj Email

Przedstawiam główne myśli ks.Bosko skierowane do młodzieży w dziel pt. "Młodzieniec zaopatrzony".

I. WSTĘP

1. Szatan usiłuje oderwać młodzież od cnoty (przyzwoitego, szlachetnego życia, życie oparte na dobrych czynach, życie w posłuszeństwie Bogu):

a)  tak przedstawia służbę Bogu, że aby ją podjąć trzeba się wyrzec wszelkich zabaw i przyjemności. TAK NIE JEST! Życie chrześcijańskie jest dla was źródłem prawdziwej radości i zadowolenia: ono pokaże wam, które są prawdziwe zabawy i rozrywki!

b) podstępnie kusi, że jest nadzieja nawrócenia w późnej starości i na łożu śmierci.

2. Jeżeli oddacie się złym nałogom i złym rzeczom, to najprawdopodobniej przez cały bieg życia aż do śmierci zostaniecie w tych nałogach.

3. Jeżeli rozpoczniecie życie cnotliwe w młodości, to będziecie cnotliwi przez resztę życia i śmierć otworzy wam bramy nieba!
4. Przedstawiam wam krótki i łatwy sposób życia, abyście:

a) stali się pociechą dla rodziców,

b) chlubą Ojczyzny,

c) dobrym obywatelami tu na ziemi

d) szczęśliwymi dziedzicami nieba.

5. Kocham was całym sercem, bo młodość wasza niewinna ma prawo do mej miłości. W sercu waszym chowacie klejnot cnoty: gdy go posiadacie macie wszystko, macie szczęście!

6. Łaska Boża niech was wspiera, aby chwała Boża zwiększyła się przez zbawienie duszy, gdyż to jest cel, do którego zostaliśmy stworzeni!

 

II. WARUNKI NIEZBĘDNE DLA MŁODZIEŻY:

1. Znajomość Boga

a)  Bóg stworzył piękny świat wokół nas!

b) Bóg stworzył człowieka!

c)  Wszystko, co stanowi człowieka jest darem Boga!

d)  Człowiek wyróżnia się od stworzeń tym, że ma nieśmiertelną duszę! Będzie żył na wieki!

e) Dobre uczynki prowadzą człowieka do nieba, złe uczynki prowadzą do potępienia!

f)   Bóg stworzył nas do nieba. Bóg bardzo nas miłuje i pragnie by przez dobre życie, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego!

 

2. Bóg bardzo miłuje młodzież

a) Jesteśmy stworzeni dla nieba, dlatego wszystkie uczynki powinny zmierzać dętego celu!

b) Bóg was miłuje, bo wasz wiek pozwala zrobić bardzo wiele dobra, bo to wiek prostoty, pokory, niewinności.

c)  Jeśli Bóg tak was miłuje to czy nie powinno być waszym staraniem odwzajemnić Mu tę miłość i unikać tego, co Go zasmuca?

 

3. Zbawienie chrześcijanina zależy zazwyczaj od jego młodości

a) Jeżeli dobrymi będziecie w młodości, to takimi zostaniecie na resztę życia,

b) Zacznijcie w młodym wieku żarliwe służyć Bogu, szczęście swe pokładać w rzeczach duchowych i w ten sposób byście stali się wielkimi świętymi,

c) To nieprawda, że jak zaczniecie służyć Bogu to staniecie się posępnymi, smutnymi! Kto służy Bogu, staje się radosny!

d) Nabierzcie odwagi i oddajcie się na służbę Bożą a serce wasze będzie zadowolone i wesołe: sami przekonacie się, że słodko jest służyć Bogu!

 

4. Pierwszą cnotą młodzieży jest posłuszeństwo wobec rodziców i przełożonych

a) Poszlibyście złą drogą, gdybyście się nie pozwolili prowadzić tym, którzy mają pieczę o waszym wychowaniu i zbawieniu duszy. Tymi przewodnikami są wasi rodzice i przełożeni, których powinniście z uległością słuchać,

b) Cześć rodziców i przełożonych to posłuszeństwo, szacunek i wspieranie.

c)  Waszym obowiązkiem jest modlić się rano i wieczorem za rodziców, by ich Bóg obdarzał dobrami doczesnymi i duchowymi,

d)  Z uszanowaniem przyjmujcie nauki, rady, napomnienia waszych przełożonych (nauczyciele, księża),

e)  Wobec starszych zawsze bądźcie szczerymi. Zawsze szczerą prawdę mówcie, bo kłamstwo was czyni dziećmi szatana,

f)  Radzę wam stosować się do rad i wskazówek waszych przełożonych, by one były prawidłem waszego życia i postępowania: będziecie szczęśliwi tu na ziemi i w niebie!

 

5. O winnym szacunku względem kościoła i kapłanów.

a) Jak wielką radości sprawicie Jezusowi, jeśli pobożnie i ze skupieniem będziecie zachowywać się w kościele,

b)  Gdy wchodzicie do kościoła unikajcie pośpiechu, oddajcie hołd Bogu, wystrzegajcie się śmiechu i rozmów,

c)  Wielki szacunek miejcie dla kapłanów i zakonników,

d) Nigdy nie wstydźcie się poza kościołem przyznawać, że jesteście chrześcijanami.

 

6. O czytaniu duchownym i słuchaniu słowa Bożego

a) Oprócz pacierzy rannych wieczornych poświęćcie trochę czasu na czytanie książek duchowych,

b) Dusza bez pokarmu umiera a tym pokarmem jest słowo Boże, kazania, wykład Ewangelii i katechizmu.

 

III. CZEGO POWINNA UNIKAĆ MŁODZIEŻ

1. O unikaniu próżnowania!

a)  Głównym sidłem, które szatan zastawia na młodzież jest próżnowanie, nieszczęsne źródło wszystkich grzechów.

b)  Pamiętajcie, że człowiek rodzi się do pracy, a gdy ją zaniedbuje, chybi swego celu i naraża się na niebezpieczeństwo obrazy Boga.

c)  Zgadzam się, byście oprócz pracy zajmowali się rozrywkami i zabawą, byle by tylko nie obrażały Boga i były dla was korzystne.

d)  Miłą rozrywką może być: nauka historii, geografii, sztuk pięknych, jakieś zajęcia domowe.

e) Urządzajcie sobie godzinę na zabawy, dostosowane do waszych upodobań, lecz które by wzmacniały ducha i ciało!

f)  Unikajcie złego podejścia, dowcipów podczas zabawy, bo są często przyczyną niezgody i obrażają towarzyszy zabawy.

g) Podczas rozrywki wznieście niekiedy myśl do Boga i na Jego cześć i chwalę i ofiarujcie Mu zabawę!

h) Podczas zabawy chrońcie się jak zarazy przed złymi towarzyszami.

 

2. O unikaniu złego towarzystwa

a) Trzy są rodzaje towarzystwa: dobrzy, źli, nie całkiem dobrzy i nie całkiem źli.

b) Przebywajcie z pierwszymi, unikajcie drugich, z trzecimi przebywajcie jeśli to konieczne,

c) Którzy są źli: prowadzą nieprzyzwoite rozmowy, gorszą, kłamią, przeklinają, odwodzą od kościoła, radzą kraść i nie słuchać rodziców,

d) Kto przebywa z cnotliwym, ten cnotliwym się stanie! Kto z głupim przebywa, podobny do niego będzie.

e) Któż z dobrymi przebywa, z dobrymi do nieba pójdzie!

f)  Gdybyście zmuszeni być sami, z powodu opuszczenia złego towarzystwa, bądźcie szczęśliwi, bo w waszym towarzystwie macie Jezusa, Maryję i swego Anioła Stróża,

g) Bawcie się z tymi, co uczęszczają do sakramentu spowiedzi i Komunii św., chodzą do kościoła, słowem i przykładem zachęcają do dobrego, do wypełniania obowiązków, a oddalają od grzechu!

 

3. O unikaniu złych rozmów

a)  Ilu to młodzieńców dostało się do piekła tylko z tego, że słuchali złych rozmów!

b) Jeśli źle mówią osoby wam podległe, to zgromcie je surowo. Jeśli nie możecie ich zganić, to uciekajcie od nich. Jeśli nie możecie uciec, to nie miejcie z nimi nic wspólnego a w sercu powtarzajcie: O Jezu, mój miłosierdzia!

c)  Jeśli chcesz odnieść zwycięstwo, to uciekaj od pokusy! Nie bój się, że będą się z ciebie śmiać. Przyjdą czasy, że ich szyderstwa i śmiechy w płacz się zamienią.

 

4. O unikaniu zgorszenia

a)  Gorszycielem jest ten, kto słowem czy uczynkami inny daje okazję do grzechu,

b)  Zgorszenie jest strasznym grzechem, bo wydziera duszę Bogu, którą dla nieba stworzył, a oddaje w ręce czarta, który je wtrąci do piekła.

c)  Śmiało można nazwać gorszyciela sługą szatana.

d) Jak ciężkimi grzechami obciążają swe sumienia ci młodzieńcy, którzy w kościele, w szkołach, na ulicy przy jakimś zajęciu czy zabawie dają zgorszenie!

e) Chrońcie siebie i unikajcie jak ognia gorszycieli!

f)  Jeśli chcecie być przyjaciółmi Jezusa i Maryi to nie tylko unikajcie gorszycieli, ale jeszcze dobrym przykładem próbujcie to zło naprawić, które wyrządzili.

g)   Wasza rozmowa niech będzie skromna,, budująca, w kościele zachowujcie się pobożnie, wobec przełożonych okazujcie grzeczność i posłuszeństwo!

h)  Unikanie tych niewielu rzeczy zapewni wam życie cnotliwe i chrześcijańskie!

 

IV. O ŚRODKACH NIEZBĘDNYCH DO WYTRWAŁOŚCI

1. O zachowaniu się w czasie pokus

a)  W młodym wieku szatan zastawia sidła, by was przywieść do grzechu, bo pragnie, by wasza dusza była jego niewolnica i nieprzyjaciółką Boga,

b) Czuwajcie pilnie, by się nie poddać pokusie, gdy diabeł was nęci do grzechu,

c) Unikajcie okazji wiodących do pokus: mów gorszących, widowisk niemoralnych

d) Nigdy nie próżnujcie, zawsze bądźcie zajęci, bądź nauką, pracą ręczną, śpiewem, muzyką, ozdabiajcie ołtarzyki, za pozwoleniem rodziców spędzajcie czas na godziwej zabawie,

e) Gdy pokusa uderza, nie czekajcie aż wejdzie do waszego serca, ale wysilcie się, by pracą lub modlitwą od niej się oderwać

f) Gdy nie ustąpi to uczyńcie znak krzyża, lub ucałujcie krzyżyk czy medalik mówiąc: Maryjo Wspomożenie Wiernych módl się za mną!

 

2. O podstępach, których szatan używa wobec młodzieży

a)  Diabeł podsuwa myśl młodzieży, że to jest niemożliwe by przez kilkadziesiąt lat bez wszelkiej przyjemności mogła postępować drogą życia cnotliwego,

b) W tej pokusie mówcie: życie moje jest w ręku Boga, być może dziś umrę. Czeka na mnie nagroda w niebie. Ci, którzy żyją w łasce Bożej są ZAWSZE WESOŁYMI, a ci co gonią za uciechami świata żyją jak szaleńcy, niespokojni.

c) Myśl o przerażającym piekle ma was odstręczać od złych rzeczy, od grzechów,

d)  Nadzieja życia w niebie napełnia nas słodką radością. Święci żyli w błogim weselu, choć rozważali męki piekielne!

e)  Odwagi, zacznijcie służyć Panu Bogu a zobaczycie jak miła jest to służba i jakim weselem napełni wasze serca teraz i wieczności!

 

3. O cnocie najpiękniejszej - czystości

a)  Czystość to skarb najdroższy, który upodobania nas do Aniołów.

b)  Żyjcie w skrytości. Czystość jest diamentem nie ocenionej wartości; jeśli kto otwarcie niesie ten klejnot jest przed złodziejem, bez wątpienia zostanie obdarty i złupiony.

c)  Często i szczerze się spowiadajcie, przyjmujcie Komunię św., unikajcie osób, którzy okazują, że tej cnoty nie cenią!

d) Przez post umartwiajcie zmysły, trzymajcie na wodzy oczy, unikajcie próżnowania, nie dogadzajcie sobie w jedzeniu,

e) Używajcie broni w postaci aktów strzelistych, całujcie krzyżyk lub medalik,

f) Chwyćcie za najskuteczniejszą broń, jaką jest obecność Boża! JESTEM W RĘKU BOGA!

 

4. O nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

a) Nabożeństwo do NMP jest wielką pomocą i silną bronią przeciwko zasadzkom szatana,

b) Miłujcie waszą Matkę i całym sercem uciekajcie serię do Niej i bądźcie pewni, że otrzymacie to co prosicie, o ile nie będzie to nieszkodliwe dla waszej duszy,

c)  Proście Maryję o trzy łaski: o zachowanie od grzechu śmiertelnego, o zachowanie cnoty czystości, o zachowanie od złego towarzystwa,

d) Niech każdy kto może codziennie odmówi nabożnie różaniec.

 

V. UWAGI DLA MŁODZIEŻY NALEŻĄCEJ DO ORATORIUM

1. Macie to szczęście należeć do Oratorium: uczęszczajcie tam pilnie i przestrzegajcie regulaminów.
2. Miejcie w poważaniu Dyrektora Oratorium.
3. Chcąc się spowiadać i Komunię św. przyjmować, czyńcie to wspólnie w Oratorium.
4. W dni świąteczne możecie wziąć udział w zabawach w Oratorium.
5. Wystrzegajcie się kłótni, sprzeczek, przezwisk i okazywania sobie niezadowolenia z wyznaczonych zabaw.
6. Gdybyście widzieli coś złego, donieście to Dyrektorowi.
7. Ci, którzy posiadają zasób wiedzy i nauki, niech innym opowiadają dobre i budujące przykłady.
8. Mówcie zawsze szczerą prawdę.
9. Miejcie zawsze zaufanie do waszych Przełożonych i towarzyszy.
10. Miejcie zaufanie do Ojca duchownego, abyście w każdej wątpliwości sumienia do niego się udawali.
11. Każdy niech będzie najpobożniejszym, najskromniejszym i najsilniejszym w wypełnianiu praktyk religijnych.

 

VI. SIEDEM ROZMYŚLAŃ NA SIEDEM DNI TYGODNIA

1. Niedziela – o końcu człowieka.

a) Bóg cię stworzył na swoje podobieństwo. Dał ci nieśmiertelną duszę i ciało.

b)  Przez chrzest stałeś się dzieckiem Boga.

c) Jako Ojciec najlepszy ukochał cię i kocha i tylko dlatego cię stworzył, abyś Go kochał, Jemu służył i do nieba się dostał!

d) Nie dlatego żyjesz na świecie, abyś się wzbogacił, abyś się bawił, jadł, pił, spał jak zwierzęta, które rozumu nie mają. Cel, dla którego Bóg cię stworzył, jest daleko piękniejszym i szlachetniejszym: Jemu służyć i duszę zbawić!

e) Strzeżcie się, by nie naśladować tych, co myślą tylko o ciele, nie dbając o to co jest zakazane, w uczynkach, słowach, rozrywkach.

f) Myśl o tym, że od śmierci zależy wieczne szczęście lub wieczne nieszczęście,

g)  Nie bądź lekkomyślny myśląc, że się na starość wyspowiadasz. Skąd wiesz, że będziesz miał czas na spowiedź?

h)  Odrzuć łudzącą nadzieję, że później się oddasz Bogu i wyrzeknij się na wieki grzechu, który jest największym nieszczęściem,

i)  Ile sprzeczności jest w chrześcijanach, którzy wiedząc, po co Bóg ich stworzył, czynami wskazują, że dążą jedynie do wiecznej zguby!

j)  Czy zapomniałeś o swojej duszy? Czytając te rozmyślania, przyrzeknij Bogu we wszystkich uczynkach, słowach, myślach mieć na celu jedynie zbawienie duszy!

k)  Jest niesłychanym głupstwem zajmować się rzeczami, które wkrótce się skończą, przeminą.

l)   Choćbym cały świat zyskał, a na duszy poniósł szkodę, na cóż mi to?

m) Wszystko poświęcę, aby zbawić moją duszę!

 

2. Poniedziałek – o grzechu śmiertelnym

a)  Popełniając grzech śmiertelny oddalasz się od Boga, gardzisz Jego łaską, mówisz niejako: Idź precz ode mnie, bo nie chcę ci służyć, nie chcę Cię uznać za Pana! Czy można sobie wyobrazić czarniejszą niewdzięczność?

b) Jest to niewdzięczność wielka, ponieważ do grzechu używasz dóbr, które ci dał Pan Bóg.

c)  Rozważ, że Bóg miłosierny słusznie się gniewa za te zniewagi, a im dłużej trwasz w grzechu, tym większy jest Jego gniew.

 

3. Wtorek – o śmierci

a) Rozważ, że dusza twoja opuści pewnego dnia twe ciało.

b)  Gdybyś teraz umarł, dokąd poszłaby twoja dusza? Zastanów się.

c)  Otwórz grób bogatego, potężnego i dumnego człowieka – co tam znajdziesz? Oby te myśli obudziły u ciebie zamiar dobrego życia dla osiągnięcia dobrej śmierci.

d) Rozważ, że od twojej śmierci zależy życie wieczne.

e) Nie trać czasu, oczyść swe sumienie prze szczerą pokutę, serdeczny żal.

 

4. Środa – o sądzie Bożym

a)  Dusza opuściwszy ciało staje przed Boskim sędzią.

b) Czy żyłeś po chrześcijańsku? Policz swe dni zhańbione przez życie w grzechu.

c)  Jeśli komuś dałeś zgorszenie, czeka cię za to odpowiedzialność.

d) Jako chrześcijanin jest zobowiązany swoim braciom wskazywać drogę do nieba i dawać dobry przykład. Czy to robisz?

e) Staraj się zwiększać ilość dobrych uczynków każdego dnia, które zaniesiesz przed sąd Chrystusa.

 

5. Czwartek – o piekle

a)  Jakże straszliwym miejscem jest piekło!

b)  Powiedz, gdzie byłbyś, gdybyś umarł w tej chwili?

c)  Póki masz czas pokutę, czyń ją. Kto wie, czy to rozmyślanie nie jest twoim ostatnim w życiu?

 

6. Piątek – o wieczności kar piekielnych

a)  Nigdy nie wyjdziesz z piekła. Ono trwa wiecznie.

b) Rozważ, że jeden grzech śmiertelny wystarcza, by trafić do piekła,

c) Jeśli masz na sumieniu choć jeden grzech, idź do spowiedzi, popraw się szczerze,

d) Unikaj złego towarzystwa, a jeśli Bóg chce byś się wyrzekł świata, uczyń to.

 

7. Sobota – o niebie

a)  Rozważ radość duszy, która wejdzie do nieba. Będzie podziwiać mnogość Aniołów i Świętych, którzy chwalą wiecznie Boga!

b)  Jeśli cię nawiedzają cierpienia, pomyśl, że rozkosze nieba wynagrodzą ci cierpienia na ziemi.

 

VII. O WYBORZE STANU DLA MŁODZIEŃCA

1. Każdy chrześcijan powinien poznać wolę Boga i wypełnić ją na wzór Chrystusa.
2. Zastanów się młodzieńcze, do jakiego stanu życia powołuje cię Bóg.
3. Przeżywaj młodość w niewinności, szczerej pokucie, na pokornej modlitwie, udawaj się do Boga na Mszę św. i przyjmuj Komunię św.
4. Odpraw w intencji poznania powołania nowennę, podejmij jakieś umartwienie, odbyj pielgrzymkę do jakiegoś sanktuarium.
5. Proś Maryję i św. Józefa o radę w wyborze powołania.
6. Przed samym powzięciem decyzji odpraw rekolekcje.
7. Gdyby rodzice chcieli cię odciągnąć od powołania pamiętaj na słowa Apostołów: więcej mamy słuchać Boga niż ludzi.
8. Radź się bogobojnych ludzi, a przede wszystkim swego spowiednika.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information