Ludzka płciowość w nauczaniu Kościoła PDF Drukuj Email

Wybór podstawowych myśli z nauczania Kościoła o ludzkiej płciowości..

1. Trudności dziś

a) kiedyś kultura była przesiąknięta szacunkiem dla wartości, strzegła tych wartości, by je zachowywać,

b) dziś dzieci są pozbawione jasnych wskazań,

c) dziś rodzice czują się nie przygotowani do rozmów z dziećmi o naturze, celu płciowości,

d) dziś jest zaciemnienie prawdy o człowieku i banalizacja płciowości,

e) dziś informację o płciowości odziera się z wymiaru osobowego i zasad moralnych,

f) dziś dzieci są zbyt wcześnie wprowadzane w świat płciowości.

 

2. Podstawowe prawdy w nauczaniu Kościoła:

a) miłość między mężczyzną i kobietą jest darem Bożym, jest wiec siła pozytywną, ukierunkowaną na dojrzałość osób, jest także źródłem daru z siebie!

b) płciowość nie dotyczy tylko cielesności ale ducha: odnosi się do wnętrza i bogactwa całej osoby

c) miłość jest narażona na słabości, pochodzącą z grzechu pierworodnego, negatywne wpływy społeczno-kulturowe (hedonizm, dewiacje, kultura użycia).

 

3. Wychowanie do czystości

a) czystość jest energią duchową, która broni miłość przed egoizmem i przemocą,

b) czystość jest potrzebna do przeżywania życia jako daru z siebie dla innych,

c) czystość nie może istnieć bez umiejętności do wyrzeczenia, ofiary, oczekiwania,

d) czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą,

e) osoby związane małżeństwem są wezwane do życia w czystości małżeńskiej, pozostali praktykują czystość we wstrzemięźliwości,

f) rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci do czystości!

g) czystość młodych ludzi ma stać się przygotowaniem do odpowiedzialnego ojcostwa i macierzyństwa,

h) w wychowaniu należy kłaść nacisk na wierność małżeńską i wstrzemięźliwość poza małżeństwem jako jedyne odpowiedzialne postawy, godne człowieka.

 

4. Powołanie do prawdziwej miłości

a) człowiek jako obraz Boży jest stworzony po to, by kochać!

b) miłość ma być zdolna do wielkoduszności: pragnąć dobra drugiego człowieka, bo jest godny tej miłości!

c) człowiek jest powołany do miłości i do daru z siebie przez dar płciowości,

d) płciowość ludzka jest dobrem,

e) człowieka nigdy nie wolno „używać”, ale dawać siebie drugiej osobie by ją uszczęśliwić,

f)  ciało ludzkie uczestniczy w miłości duchowej, miłości oblubieńczej

g) oddanie seksualne tylko przynależy się miłości małżeńskiej ze względu na całkowitość, wyłączność daru z siebie.

h) autentyczność miłości małżeńskiej wyraża się w otwarciu na życie; małżonkowie stają się współpracownikami Boga udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej.

i)  życie ludzkie osiąga pełnię, gdy staje się darem z samego siebie: w małżeństwie lub w dziewictwie.

 

5. Ojciec i matka jako wychowawcy

a) rodzic wychowując dziecko muszą uwzględnić dwie prawdy: człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości; człowiek odnajduje szczęście przez bezinteresowny dar z siebie samego

b) rodzice powinni być świadomi praw i obowiązku wychowania swoich dzieci – nikt nie może ingerować w wychowanie bez ich zgody,

c) rodzice mają prawo i obowiązek popierać dobro swoich dzieci i żądać od władz stanowczych działań przeciw deformowaniu wrażliwości dzieci i młodzieży.

 

6. Etapy wychowania w rodzinie:

a) jakość, dojrzałość więzi ojca i matki tworzy klimat uczuciowy, który panuje w rodzinie

b) znajdywanie czasu na przebywanie z dziećmi i prowadzenie z nimi rozmów,

c) świadomość, że jest się kochanym przez rodziców uwalnia dziecko od wszelkich lęków i pomaga pokonać wszelkie trudności wieku dorastania,

d) w rodzinie dziecko uczy się praktykowania wszelkich cnót moralnych (miłość, skromność, uczciwość, zdolność do wyrzeczenia, opanowanie) i praktykować wartości (odpowiedzialność, służba, praca, solidarność)

e) rodzice mają nauczyć dziecko zachowania wstydliwości i skromności w mowie, postępowaniu, ubieraniu się (klimat czystości),

f)  rodzice mają chronić dziecko przed „agresją” i demoralizacją ze strony mediów, ucząc jak z nich korzystać (z umiarem, krytycznie, czujnie i roztropnie),

g) rodzice mają zachęcać dziecko do praktykowania samokontroli i powściągliwości, do życia w sposób uporządkowany, do składania ofiar w duchu miłości Boga i ludzi,

h) życie moralne rodziców, ich postawa nastawiana bardziej na „być” niż na „mieć” oddziaływuje najskuteczniej na rozwój moralny i duchowy dziecka,

i) rodzina powinna być domem wiary i modlitwy: wszystkie wydarzenia z życia rodzinnego trzeba przeżywać w łączności z Bogiem (dziękczynienie, błaganie, ufne powierzenie rodzony).

 

7. Zasady nauczania w zakresie płciowości:

a) każde dziecko jest osobą jedyną i niepowtarzalną i powinno otrzymać indywidualną formację,

b) wszystkie przekazywane wyjaśnienia młodym zawsze powinny posiadać wymiar moralny,

c) informacje na temat płciowości powinny być udzielane w kontekście wychowania do miłości,

d) rodzice powinni przekazywać te informacje z najwyższą delikatnością, w sposób jasny i we właściwym czasie.

 

8. Okres dojrzewania:

a) budzi się wewnętrzny świat, czas planów, pytań, poszukiwań, frustracji, niepowodzeń,

b) rodzice powinni szczególnie w tym czasie z bliska towarzyszyć swemu dziecku,

c) rodzice powinni dać dziecku wyjaśniania bardziej szczegółowe na temat płciowości,

d) przekazywane informacje powinny być dokonywane pogodnie, pozytywnie, rzeczowo w kontekście perspektywy: małżeństwo-rodzina-ojcostwo/macierzyństwo

e) rodzice powinni prowadzić ufny i otwarty dialog ze swoim dzieckiem, by zawsze mogło przyjść i porozmawiać z nimi,

f) rodzice mają ukazywać konieczność przestrzegania norm moralnych, przykazań Bożych i konieczności formacji sumienia,

g) rodzice powinni pomóc swemu dziecku w odnalezieniu swej tożsamości płciowej, w utworzeniu obrazu samego siebie i odkrywaniu swego powołania,

h) rodzice zawsze powinni dawać przykład swoim życiem: świadectwo wierności wobec Boga i wierności wzajemnej małżeńskiej miłości,

i) rodzice powinni też umieć uzasadnić niemoralne, nieuporządkowane działania w sferze płciowości (masturbacja, pornografia, antykoncepcja, zachowania homoseksualne),

j) w tym okresie należy wspierać przyjaźnie, ale rodzice powinni umieć powiedzieć „nie”, gdy jest to konieczne dla dobra dziecka.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information