Zebrane słowa – iskierki Ducha Świętego – zbierane przez lata (cz. 1)

 1. Zanim kapłan zacznie głosić słowo Boże, pomódl się, by Pan używał go jako swe narzędzie. Pomódl się za siebie, by Pan otwierał twoje serce i namaszczał cię Duchem Świętym.
 2. To Bóg wybiera formę i czas ogołocenia cię z twojego egoizmu, twojej pychy, twego zakłamania. Jak dziś ogołaca ciebie Bóg? Z czego chce cię ogołocić?
 3. Twoja miłość, zakochanie w Jezusie ma się wyrażać na zewnątrz (czas na modlitwę, gesty, słowa, spojrzenie, uczynki, uczucie, oklaski, śpiew, pocałunek). Jakich gestów miłości wobec Jezusa brakowało ostatnio w twojej relacji do Niego?
 4. W doświadczeniu problemów nie patrz na problem, ale na Boga! Mów nie o problemach Bogu, ale problemom o Bogu: „Problemie! Uważaj! Ja mam wielkiego Boga, który idzie ze mną! Nie boję się ciebie”.
 5. Twój największy wróg jest w tobie, nie na zewnątrz: twoje wycofanie, twoje kłamstwa, twoje udawanie, twoja oziębłość, twoje lenistwo, twoja pycha, twoje zniechęcenie.
 6. Zawsze najgorszy jest ten pierwszy grzech, pierwsza niewierność. Potem to grzechy idą jak lawina. Uważaj na pierwszy grzech!
 7. Badaj w sercu, dlaczego otwierasz się przed daną osobą i zawierzasz jej tajemnice swego serca. Badaj czy twoje relacje z ludźmi prowadzą ciebie i ich do bliższej relacji z Bogiem! Czy nie stawiasz jakiejś osoby wyżej niż Boga? Czy nie oczekujesz od niej tego, co może dać ci tylko Bóg?
 8. Dla duchowego wzrostu potrzebujesz kapłana. Potrzebujesz rozmowy z duchowym ojcem, byś nie stał się sam dla siebie sterem.
 9. Nie szukaj na zewnątrz skarbu, który nosisz w sercu. Nigdy nie sprzedawaj skarbu, jakim jest Jezus i twoja intymna relacja z Nim! Nie sprzedawaj swego powołania (np. małżeńskiego) za ochłapy chwilowej przyjemności, samozadowolenia! Naucz się mówić „nie”!
 10. Twoje serce potrzebuje głębokiej miłości w rodzinie, pokarmu słowa Bożego na każdy dzień, pokarmu Eucharystii i intymnego czasu adoracji – bycia sam na sam z Jezusem.
 11. Jeśli nie ewangelizujesz, nie jesteś uczniem Jezusa. Biada tobie, jeśli nie głosisz życiem, postawą, wyborami, słowem Ewangelii!
 12. Współcześni ludzie są specjalistami od uciekania od kryzysów. Nie uciekaj od tego, co trudne, co cię boli, co cię osłabia, ale mów wprost o tym zaufanym osobom i Bogu. Co jest pomocą w kryzysie: Bóg, rodzina, przyjaciel, odpoczynek, świadomość siebie.
 13. Chorobą naszych czasów jest odrzucenie. Wiele osób nosi w sercu przeraźliwą samotność i pustkę z powodu braku doświadczenia bezwarunkowej miłości.
 14. Zwracaj uwagę na drogę nawrócenia: po spowiedzi dawaj sobie konkretne zadania do wykonania zmierzające do nawrócenia. Często trzeba wiele czasu, by usunąć źródło grzechu.
 15. Pamiętaj, że diabeł podpina się pod myślenie człowieka, wpaja subtelnie swe kłamstwa, podsuwa fałszywe przekonania, zabiera wolność woli, pokazuje, że człowiek nie ma innego wyboru jak grzech. Masz zawsze wybór! Możesz wybrać Boga!
 16. Żyjemy w czasach pomieszania pojęć, ucieczki od prawdy, zaciemnienie umysłu. Dziś potrzebne jest, byś formował swój umysł, sumienie w oparciu o słowo Boże i naukę Kościoła.
 17. Dziś jest potrzebne szkolenie w walce duchowej: ucz się sprzeciwiać się złu, poznawaj reguły walki duchowej, współpracuj codziennie na modlitwie z Duchem Świętym.
 18. Jednym z głównym dziś zadań jest pomagać ludziom w rozeznaniu duchowym, co jest działaniem Boga, co człowieka a co diabła. Czy sam umiesz rozeznawać? Czy uczysz się tego? Czy zwracasz się do kapłana o pomoc w rozeznaniu?
 19. Dziś trzeba pomagać ludziom w zrozumieniu swego życia uczuciowego, rozeznawania uczuć, i radzenia sobie z nimi. Żyjemy w świecie, który rozbudza nasze emocje bez pokazaniu prawdy o naszym powołaniu. Chaos w świecie emocji powoduje nerwice, izolację, wypalenie.
 20. Kiedy Bóg powołuje człowieka dzieją się zwykle trzy rzeczy: wydaje się to niemożliwe, reakcją człowieka jest lęk, Bóg obiecuje swą obecność i pomoc.
 21. Rozmawiaj z ludźmi z poziomu własnego serca a nie tylko intelektu: dziel się tym, co przeżyłeś, dziel się swoimi doświadczeniami, pragnieniami, natchnieniami powstałymi w rozmowie z Bogiem na modlitwie.
 22. Kiedy ktoś ciebie prosi o modlitwę, to pomódl się teraz, w tym momencie. Zaproponuj wspólną modlitwą: „To pomódlmy się razem w tej intencji”.
 23. Musisz wciąż pamiętać, że świat leży w mocy złego. Żyjemy w świecie kłamstw, systemu pomieszania pojęć: uciekamy od prawdy, oszukujemy siebie, oszukujemy innych.
 24. Przed każdym ważnym i trudnym spotkaniem, rozmową z osobą, która cię zraniła, pomódl się o ochronę ciebie i tej osoby przez Najświętszą Krew Jezusa! Zanurzaj w tej Krwi na modlitwie wszystko, co trudne, co wydaje ci się po ludzku niemożliwe!
 25. Wieczorem, gdy idziesz już spać, połóż rękę na sercu i spytaj się Boga: Czy jesteś ze mnie dziś zadowolony? Czy coś muszę zmienić? Czy pełniłem dziś Twoją wolę?
 26. Nie rób tego, co chcesz robić, ale rób to, czego od ciebie chce Bóg!
 27. Chwal Boga we wszystkich okolicznościach życia. Uwielbiaj Go razem z Maryją!
 28. Nie wolno ci poddawać się destrukcyjnym myślom, które niosą pesymizm, smutek, zniechęcenie. Stawiaj tamę złym myślom, walcz z nimi słowem Bożym, uwielbiaj Pana w swoich problemach.
 29. Uważaj na „pociski” złego ducha: negatywne myśli, zranione uczucia, bolesne wspomnienia, nieczyste obrazy, fałszywe słowa, bolesne choroby, trudne sytuacje. Stawiaj im opór!
 30. Bóg zaufał ci, wierząc, że sobie poradzisz w tych sytuacjach, w których cię postawił (np. w małżeństwie, w rodzinie).
 31. Kiedy prosisz kogoś o przebaczenie, wtedy zstępuje Duch Święty. Jeśli kogoś skrzywdzisz, to postaraj się od razu prosić o przebaczenie.
 32. Są trzy warunki wylania Ducha Świętego: być spragnionym, wierzyć w Jezusa, przyjść do Jezusa.
 33. Możesz być darem dla ludzi tylko wtedy, gdy będziesz autentyczny, będziesz prawdziwy. Twoja słabość jest darem Boga, otwiera cię na Boga, otwiera na pomoc od innych, uczy współczucia i budowania jedności na słabości.
 34. Nieustannie musisz uczyć się słuchania siebie, poznawania poruszeń serca, wsłuchiwania się w to, co rodzi we tobie słowo Boże. Bóg działa przez poruszenia w twoim sercu.
 35. To pokusa pychy chcieć żyć bez słabości, bez choroby, dążyć do całkowitego uzdrowienia, żyć bez doświadczenia kruchości. Czy wtedy potrzebowałbyś Boga i pomocy ze strony ludzi?
 36. Musisz pamiętać, jakie dobro ukazuje się w zmaganiu z twoimi słabościami. Bóg uczy ciebie: pokory, modlitwy, wrażliwości, poszukiwania pomocy u innych, empatii, zdolności słuchania, solidarności z ludzką biedą, cierpliwości.
 37. Pamiętaj, że Bóg jest Bogiem niespodzianek. Ciągle zaskakuje i będzie cię zaskakiwał.
 38. Jezus dał ci władzę nad twoimi lękami. Musisz codziennie ćwiczyć się w używaniu władzy Jezusa nad wszelkim złem, które ciebie atakuje.
 39. Potrzebujesz ludzi. To pokora uznać swą niemoc i prosić o pomoc, o wsparcie. Ludzie wokół ciebie chcą wiedzieć i widzieć, że ich potrzebujesz.
 40. Tylko gwałtownicy serca wchodzą do królestwa Bożego. Bóg chce, byś był człowiekiem wielkich pragnień, gwałtowności płynącej z Ducha Świętego!
 41. Wola Boża jest dynamiczna, nie dana raz na zawsze, jest procesem, dialogiem z Bogiem, który daje ci tożsamość. Bóg nie ma dla ciebie sztywnego planu. Bóg chce, byś był współtwórcą tego planu.
 42. Pamiętaj, że kiedy nie mówisz prawdy to: sam siebie krzywdzisz, nie dbasz o dobro drugiej osoby, nie dbasz o dobro rodziny, cierpią relacje międzyludzkie, ranisz miłość Boga, który jest Prawdą, wchodzisz w kontakt z diabłem – ojcem kłamstwa.
 43. Twoim powołaniem jest naśladować nie tylko cichego, łagodnego Jezusa, ale i Jezusa: wolnego do ludzkiej opinii, wchodzącego w konflikty w imię prawdy, upominającego obłudników, gwałtownika wyrażającego gniew, bezkompromisowego w głoszeniu prawdy, stanowczego w rozmowach.
 44. Musisz mieć pewność wiary, że masz moc od Jezusa, by walczyć ze złem, że On ciebie wybrał, uzbroił w moc Ducha Świętego i masz używać tej mocy!
 45. Gdy przychodzi pokusa, by się wycofać, zrezygnować z działania, z zaangażowania musisz pamiętać, że życie to walka! To jest walka Pana! Rodzina, małżeństwo, wiara, świętość to jest pole Jego bitwy! To On ciebie powołał i wybrał, byś walczył i nie rezygnował!
 46. Bóg w Biblii nigdy nie zwyciężył w ten sam sposób. Nie pokładaj ufności w swej mądrości, w doświadczeniu, ale tylko ufaj w moc Boga! Wierz w obecność Jezusa i Jego moc uzdrowienia!
 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information