Kerygmat

Czym jest Kerygmat?  Dlaczego jest ważny dla żywotności Kościoła?

1. Kerygmat to Dobra Nowina o ZBAWIENIU – Ten, który zmartwychwstał dał nam nowe życie! Jestem obdarowany: przebaczeniem grzechów, nowym życiem, napełnieniem Duchem Świętym.

2. Kerygmat to WYDARZENIE, które domaga się odpowiedzi.

3. Kerygmat to nie doktryna, ale WYKRZYCZANA NOWINA o Jezusie, który umarł i zmartwychwstał.

4. Kerygmat to DYNAMIZM, KRZYK, WULKAN, EKSPLOZJA – oparty jest na mocy Ducha Świętego. Nie mogę nie mówić tego, co uczynił mi Jezus!

5. Kerygmat zawiera:

a) PRZESŁANIE – Bóg z miłości dał nam swojego Syna

b) WYDARZENIE – męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa

6. Kerygmat ma dwa wymiary:

a) negatywny – jesteś grzesznikiem za którego Jezus oddał życie i dał ci przebaczenie,

b) pozytywny – Jezus zmartwychwstał i dał ci nowe życie w Duchu Świętym.

7. Kerygmat to nowina, która ogłasza NOWE NARODZENIE, odbudowanie człowieka. Stajemy się dziećmi Boga.

8. Kerygmat zawiera OBIETNICĘ dla człowieka: będziesz żył w pełni, w wolności przez Chrystusa i w Nim.

9. Kerygmat jest Dobrą Nowiną o KRÓLESTWIE BOŻYM. To królestwo jest już obecne z Jezusie!

10. Kerygmat jest MOCĄ, która wzbudza wiarę. Moc Ducha daje wiarę przez głoszone słowo Boże. Zamiast dyskusji o wierze proponuję ci: pomódlmy się o wiarę dla ciebie.

11. Kerygmat jest głoszeniem SŁOWA BOŻEGO – wiara rodzi się z tego, co się słucha, ze słowa Bożego! To czego słuchasz wzbudza u ciebie wiarę. Masz wiarę w zależności od tego, co słuchasz. Jeśli słuchasz świata, będziesz wierzył w jego logikę, ideologie, które głosi.

12. Kerygmat to GŁUPSTWO GŁOSZENIA SŁOWA – tylko słowo pełne mocy może wzbudzić wiarę! Zatem głoś słowo Boże, głoś Kerygmat gdziekolwiek jesteś, z kimkolwiek się spotykasz, cokolwiek mówisz!

13. Kerygmat jest związany z NAWRÓCENIEM – nie mam być lepszym, dobrym, ale zjednoczonym z Jezusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Działanie Boga uwidacznia się w: zmartwychwstaniu Jezusa, przebaczeniu grzechów, nawróceniu, nowym życiu z Jezusem.

14. Potrzeba głoszenia Kerygmat nigdy się nie kończy. Zawsze w Kościele trzeba będzie głosić Dobrą Nowiną o Jezusie.

15. Kerygmat jest ZARAŹLIWY – rozszerza się spontanicznie.

16. Kerygmat jest ŚWIADECTWEM – jak ja przeżyłem spotkanie z Jezusem. Tylko ci, którzy mieli spotkania z Jezusem zmartwychwstałym są AUTORYZOWANI do głoszenia Kerygmat, GOTOWI DO EWANGELIZACJI. W spotkaniu z Jezusem: przyjmuję Jego miłość, odpowiadam na Jego miłość zawierzając Mu siebie, słucham Go i pozwalam się prowadzić.

17. Po Kerygmacie musi następować NAUCZANIE (DIDACHE). Nie można wskazać, kiedy kończy się Kerygmat a kiedy rozpoczyna nauczanie (katecheza). Trzeba pozwolić działać Duchowi Świętemu.

18. Kerygmat rodzi wiarę i nawrócenie. Kerygmat przeszywa serca i rozgrzewa je. Katecheza to umacnia i rozwija. Katecheza oświeca umysł.

19. Kościół ma patrzeć na Jezusa a nie na siebie, ma głosić Kerygmat a nie zajmować się sobą, swoimi sprawami, instytucją, prawem, obrzędami, programami. Najpierw trzeba głosić Kerygmat a potem to, co jest zawarte w katechizmie.

20. Problemy z Kerygmatem:

a) nie mamy głosić schematów, katechezy o Kerygmacie, nie mamy głosić doktryny,

b) jesteśmy katechizowani ale nie ewangelizowani. Nie dawaj ludziom wiedzy o Jezusie, ale Jezusa.

c) musimy głosić katolicki Kerygmat. Kerygmat jest katolicki sam w sobie! (a nie protestancki),

d) Kościół bez słowa Bożego to porażka. Spotkanie chrześcijan bez Biblii to katastrofa!

e) nie można głosić Kerygmat ze smutkiem, powagą, nuda, obojętnością

21.Jak Jezus głosił Kerygmat Zacheuszowi, Nikodemowi, Samarytance przy studni, Apostołom? Przez swoją obecność, dostępność, objawienie swej miłości i mocy, ukazywanie zaślepienia, grzeszności,. Jezus spotykał człowieka w klimacie miłości, szacunku dla jego historii życia, dla jego ran, słabości. Jezus wyzwalał ludzi do nowego życia.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information