Ożywienie Kościoła PDF Drukuj Email

Ożywienie Kościoła, ożywienie świata (Ez 37, 1-14) - myśli z konferencji bp Sandy Millara z Wielkiej Brytanii

 1. Księga Ezechiela ukazuje ożywienie wyschłych kości mocą Ducha! To słowo prorocze na obecne czasy! Bóg rekrutuje nowa armię, by głosić światu Dobrą Nowinę o Jezusie! Bogu zależy na żywych ludziach!
 2. Bóg wskrzesił z martwych Jezusa, by stworzył nową armię zbawienia. Jezus powstał z martwych, by dać nam nowe życie! By wyzwolić nas ze śmierci grzechu, śmierci kręcenia się wokół siebie!
 3. W Biblii jest mowa o tym, co Bóg dokonuje cały czas a nie coś w przeszłości. Biblia Mówi o Bogu działającym tu i teraz!
 4. Obraz z Ezechiela opisuje w wielu aspektach Kościół: obumarły, zniechęcony, ospały, znudzony…
 5. „Spójrz na te kości, martwe, wyschnięte. Czy to może ożyć?” Tak mówi Bóg do Ezechiela! Po ludzku NIE – bezsensowne, niemożliwe.
 6. Ezechiel nie był głupi. Mówi: „Boże Ty wiesz. To od ciebie zależy czy ożyją czy nie”.
 7. Bóg pokazuje plan Ezechielowi: PRZEMÓW DO NICH – BY SŁUCHALI SŁOWA PANA. To pierwszy składnik tego, co Bóg mówi do Ezechiela!
 8. Jak mówi się do wyschniętych kości? Co niedzielę księża mówią do wyschniętych ludzi, bez życia. Jezus przemawiał do chorób. Można przemawiać do wyschniętych kości: „Panie Kość ma pan chwilkę, chcę coś ci powiedzieć…”
 9. Jakie słowo mówi Pan do Kościoła dziś: PIERWSZE - potrzebujemy nowego zrozumienia stanu zagubienia ludzkości bez Boga. Wielu z nas w to nie wierzy, bo świat w to nie wierzy. Diabeł wmawia ludziom, że wszystko jest w porządku. Ale Bóg mówi: NIE JEST OK.! Musimy współczuć ludziom, użalić się nad ich losem, nad ich zagubieniem. Musimy okazać ludziom miłosierdzie przez współczucie.
 10. Jakie słowo mówi Pan do Kościoła dziś: DRUGIE - nie mamy ludzi osadzać, nie mamy świata osądzać, ale zbawiać ich w imię Jezusa Chrystusa. Mamy kochać ludzi takimi, jakimi są! Nie takimi, jakimi mogli by być! Kościół nie może osądzać ludzi ale ich miłować! Jedynym sposobem zainteresowania ludzi, którzy nie chcą słuchać księży, Kościoła jest kochanie ich! Wtedy oni zadadzą pytanie: „Dlaczego mnie kochasz?”. „Kocham cię, bo Jezus daje mi tą miłość do ciebie!”. Jezus nie bagatelizował grzechu! Świat wokół nas wie, że coś jest grzechem, wyczuwa, ale ucieka od odpowiedzialności, bo boi się potępienia, odrzucenia. My mówimy: Idź z grzechem do Jezusa! Jezus zawsze patrzy do przodu! Znam twoją przeszłość, ale dalej idziemy do przodu! Jezus nie tyle widzi grzech, ale to kim może być człowiek dzięki Jego łasce! Jezus nie widzi zła, ale dobro, które z niego może wyrosnąć! JEZUS PATRZY W PRZYSZŁOŚĆ! Ta kobieta uzyskała NADZIEJĘ – dostrzegła coś w Jezusie, że chciała iść za Nim! Zostało jej przebaczone i odzyskała ufność!
 11. Jakie słowo mówi Pan do Kościoła dziś: TRZECIE - musimy mieć przekonanie o wyjątkowości Jezusa! Tylko Nim jest zbawienie! Musimy być dumni, jeśli chodzi o Jezusa! Jezus jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem! Jezus żyje, a inni założyciele religii dawno umarli! Jezus jest żyjący Bogiem!
 12. Jakie słowo mówi Pan do Kościoła dziś: CZWARTE – musimy mieć odnowione poczucie o konieczności misji ewangelizacyjnej! Kościół, który zajmuje się sobą najdłuższą metę nie ma racji bytu. Pasterz ma być pasterzem wychodzącym ku innym owcom, a nie fryzjerem dbającym o te owce, które są zagrodzie, była pięknie wyglądali.
 13. Jakie słowo mówi Pan do Kościoła dziś: PIĄTE – musimy mieć świeże, osobiste doświadczenie Ducha Świętego. Ludzie powinni doświadczać bezpośredniego przeżycia z Bogiem. Nie jednokrotnie, ale cały czas, nieustannie. Z Duchem Świętym odczuwamy Bożą miłość! Dzięki Duchowi Świętemu świeccy nie pozostawią ewangelizacji tylko kapłanom. Ewangelizacja dokona się za pośrednictwem wszystkich chrześcijan, którzy wdychają Ducha, uśmiechają się, kochają, wydychają Jezusa ku innym. To co nam potrzebne to nie kościoły pełne ludzi, ale ludzie pełni Ducha Świętego! Wtedy ludzie zobaczą Jezusa!
 14. Drugi składni polecenia, które Ezechiel otrzymał od Boga: MÓW DO DUCHA! Módl się do Ducha Świętego. Dziś jest potrzebne wstawiennictwo! Wszyscy jesteśmy wezwani do modlitwy, ale niektórzy do posług wstawiennictwa! To kluczowy element w służbie ewangelizacji Polsce. „Przemów do Ducha!”
 15. Wstawiennictwo jest trudnym darem dla nas. Inni bawią się, śmieją, ty masz ochotę płakać, bo współczujesz, bo czujesz jak cierpi Bóg. Idź z tym bólem i miłością do tych ludzi przed Boga i wzywaj Ducha Świętego, by zstępował!
 16. Większość modlitw w NowymTestamencie to nie modlitwy nie za świat, ale za Kościół, bo jeśli Kościół będzie wspólnotą Jezusa to świat będzie uszczęśliwiany przez Kościół. Jeśli Kościół będzie chory to świat będzie tym bardziej chory. Jeśli Kościół będzie zdrowy, to świat będzie zdrowszy. Świat jest chory – zawsze!
 17. Mamy modlić się językiem miłości! Zanosimy do Serca Jezusa całą ludzką biedę i wstawiamy się o odnowienie serc, dusz, ciał, umysłów, relacji.
 18. Bóg ograniczył siebie, by nie robić nic, co chce powoływać do istnienia przez naszą modlitwę. Bóg potrzebuje mojej modlitwy, by uaktywnić swą moc, by realizować swe plany.
 19. Bóg się pyta: „Kto za pomocą modlitw spowoduje, że zaczną się realizować moje plany? Kto wejdzie na górę, by się modlić? Kto będzie wytrwale, nieustannie się modlił?”. Bóg czeka na ochotników! A my się wymawiamy: mam tyle rzeczy do zrobienia, mam tyle zajęć. A może ty podniesiesz rękę: JA TO PANIE ZROBIĘ! NIE ROZUMIEM TEGO, ALE CHCĘ SIĘ MODLIĆ TWOJĄ MODLITWĄ!
 20. Kiedy Bóg usłyszy modlitwę, którą On złożył w twoje serce przez Ducha i twoje Amen, to wtedy On sam w niebie mówi: AMEN! I wszystko się zmienia. Polegam na tobie – mówi Pan – abyś się modlił. Wtedy będzie dokonywać się ożywienie wymarłych kości, serc i umysłów ludzkich!
 21. Jan Paweł I tak się modlił: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. I tak się stało!
 22. Jezus zawsze formuje nową armię swoich uczniów. Dziś to się ma stać! Zaproś Ducha Jezusa do swego ducha, by On ożywił twe serce, byś zaczął żyć. Kiedy Duch przychodzi do mego ducha, rodzi się we mnie dziecko Boże, następuje nowe narodzenie, moje życie staje się płodne dla innych.
 23. NARODZONY Z DUCHA, DZIECKO BOŻE – by zając miejsce w armii, która tworzy Jezus.
 24. Pomódl się do Pana: Dziękuję, że za mnie umarłeś. Pojednałeś mnie z Bogiem. Stałem się dzieckiem Bożym. Przebacz mi wszystkie moje grzechy. Wierzę twojej obietnicy, że przyjdziesz do mego serca. Panie wejdź do mego serca, wypełnij mnie Duchem Świętym. Bądź mim Zbawcą. Bym mógł ci służyć, kochać, cię i miłować świat, dl twojej chwały. Amen.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information