Cnota sprawiedliwości PDF Drukuj Email

Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy.

1. W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. Człowiek sprawiedliwy wyróżnia się stałą uczciwością swoich myśli i prawością swojego postępowania w stosunku do bliźniego.

2. "Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego" (Kpł 19,15).

3. "Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie" (Kol 4, 1).

4. Siedzibą tej cnoty jest WOLA: zadaniem jej jest regulowanie naszych obowiązków wobec bliźnich.

5. Sprawiedliwość wprowadza w nasze życie ład i pokój. Bez niej następuje anarchia i panowanie jednych nad drugimi.

6. Rodzaje sprawiedliwości:

a)  ogólna – oddajemy społeczeństwu to co się należy np. podatki,

b)  szczegółowa – oddajemy jednostkom to co się im należy, np. płaca za pracę,

7. Człowiek sprawiedliwy szanuje prawo własności innych osób. Unika drobnych kradzieży, oddaje pożyczone rzeczy, wynagradza popełnione krzywdy.

8. Człowiek sprawiedliwy szanuje dobre imię i szanuje każdego człowieka. Nikogo nie potępia, powstrzymuje się od osądów, wystrzega się obmowy, unika oszczerstwa.

9. Obowiązkiem sprawiedliwości jest naprawiać obmowy i oszczerstwa.

10. Cnota religijności to sprawiedliwość wobec Boga – oddajemy Mu to, co się Mu należy czyli nas samych, nasze życie, naszą cześć i uwielbienie. Wszystkie stworzenie powinny chwalić boga. Religijność jest obowiązkiem człowieka wierzącego.

11. Człowiek religijny:

a)  zachowuje dokładnie przykazania Boże i kościelne,

b)  świętuje niedzielę i dni świąteczne,

c)  pamięta o codziennej modlitwie,

d)  współpracuje z łaską Boża w pogłębianiu swego życia duchowego.

12. Do cnoty sprawiedliwości należy posłuszeństwo – poddawanie swej woli prawowitym przełożonym jako przedstawicielom Boga:

a)  powinniśmy żyć w całkowitej zależności od woli Bożej,

b)  Bóg chce byśmy słuchania jego przedstawicieli: rodzice, rządzący w kraju, przełożeni w pracy, hierarchii kościelna.

13. Przymioty posłuszeństwa:

a)  nadprzyrodzone – w osobach przełożonych mamy widzieć Boga ,

b)   powszechne – mamy słuchać wszystkich nakazów i prawa,

c)  całkowite – mamy dokładnie czynić to co nam nakazane, bez żadnych zastrzeżeń i buntów, z radością.

14. Owoce posłuszeństwa:

a)  jednoczy nas z Chrystusem posłusznym swemu Ojcu,

b)  jest matką i strażniczką wszystkich cnót; zlewa się z miłością,

c)  daje nam bezpieczeństwo.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information