Cnota roztropności PDF Drukuj Email

Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia.

1. "Człowiek rozumny na kroki swe zważa" (Prz 14, 15).

2. "Bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić" (1 P 4, 7).

3. Roztropność kieruje innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę.

4. Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać.

5. Roztropność normuje wszystkie aspekty życia:

a)  nasze myśli, by się nie błąkały poza Bogiem,

b)  nasze zamiary, by usunąć z nich to, co grzeszne,

c)  nasze uczucia, by je kierować ku celowi najwyższemu,

d)  nasze czyny, by je kierować na zbawienie.

6. Siedzibą roztropności jest ROZUM! Normą roztropności chrześcijańskiej jest rozum oświecony wiarą.

7. Części składowe roztropności:

a)  dojrzała rozwaga – szuka najwłaściwszych środków, by osiągnąć cel.

b)  rozumne postanowienie – należy osądzić, jakie ze środków są prawdziwe i skuteczne,

c)  dobre wykonanie – nie należy zwlekać z wykonaniem planu

8. Dojrzała rozwaga:

a)  zastanawia się nad przeszłością, wyciąga z niej naukę.

b)  liczy się także z chwilą obecną, z warunkami życia, sytuacją, warunkami, w których żyje.

c)  przewiduje także przyszłość, wie jakie konsekwencje będą miały podejmowane decyzje.

d)  umie radzić się ludzi rozumnych i doświadczonych.

e)  wie, że sam nie może siebie prowadzić, że sam nie zjadł wszelkiej mądrości. Chrześcijanin często radzi się Boga i wzywa Ducha Świętego, by mądrze żyć i wybierać.

9. Rozumne postanowienie:

a)  usuwa wszelkie przesądy, stereotypy, namiętności, by nie miały wpływu na jego decyzje.

b)  nie zadowala się powierzchownych zbadaniem sytuacji.

c)  wybiera stanowczo i nie ulega wahaniom

10. Dobre wykonanie:

a)  człowiek roztropny przewiduje konsekwencje decyzji, widzi jakie mogą być przeszkody i jak je będzie pokonywać,

b)   jest oględny czyli zwraca uwagę na wszystkie okoliczności, by się do nich dostosować,

c)  jest ostrożny, czyli wie, że będzie atakowany, jest przezorny, umie dostrzec zbliżającą się pokusę, atak złego ducha.

11. Potrzeba roztropności:

a)  by uniknąć grzechu,

b)  by ćwiczyć się w cnotach,

c)  by wszystkie cnoty były uporządkowane w harmonię.

12. Do wad, które przeciwstawiają się roztropności należy zaliczyć: lekkomyślność, niedbalstwo i niestałość.

13. Środki doskonalenie roztropności:

a)  modlitwa,

b)  troska by wszystkie sądy i postanowienie sprowadzać do celu nadprzyrodzonego czyli Boga i wiecznego zbawienia,

c)  walka z namiętnościami,

d)  staranie się o uczciwość, życie w prawdzie, prostotę życia,

e)  poznawanie Jezusa i pragnienie naśladowania Jego życia.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information