Warto być rycerzem PDF Drukuj Email

„Warto być rycerzem” – myśli z książki Roberta Lewisa o tym jak przeprowadzić inicjację chłopca do stania się prawdziwym mężczyzną.

 

1. Żyjemy w świecie zamieszania wokół pojęcia mężczyzny.

2. Najpilniejszym dziś zadaniem jest przywrócenie ojcostwu znaczenia jako ważnej społecznie życiowej roli mężczyzn.

3. Najszczęśliwsi mężczyźni to ci, których ojcowie poświęcili dużo czasu i energii na ich wychowanie.

4. Kiedy ojciec jest nieobecny chłopcy zamykają się w sobie i zaczynają dryfować w niebezpieczne strony bez celu. Jedynie ojciec może powstrzymać dryfowanie swojego syna.

5. Obserwowanie ojca, dotykanie go, słuchanie go, zabawa z nim, doświadczenie od niego uczucia, czerpanie z jego kapitału moralnego i duchowego – to jest to czego pragnie syn od ojca!

6. Dziś ojcowie szukają odpowiedzi na pytania:

a)       W jaki sposób chłopiec staje się mężczyzną?

b)       Kiedy chłopiec staje się mężczyzną? (jak kończy szkołę, opuszcza dom, podejmuje życie seksualne, podejmuje pracę, żeni się…)

c)       Kim jest mężczyzna?

d)       Jak mężczyzna powinien działać? Jak postępuje mężczyzna?

e)       W co ma wierzyć mężczyzna?

f)         Jakie są jego wyjątkowe obowiązki?

g)       Jaka odpowiedzialność na nim spoczywa?

h)       Co mężczyzna powinien osiągnąć?

i)         Jaką rolę powinien pełnić w swoim małżeństwie?

7. Słowo Boże:

a)       „Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce” (! Kor 13, 11)

b)       „Koroną starców – synowie synów, a chlubą synów- ojcowie” (Prz 17, 6). W naturze chłopców leży pragnienie, aby ojcowie stanowili dla nich powód do dumy!

c)       „Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, nie zejdzie z niej i w starości” (Prz 22,6)

8. Problemy dziś:

a)       nie udaje się ojcom przekazać porywającej wizji, definicji męskości zawartej w Piśmie św.,

b)       większość ojców nie wie, na czym polega proces prowadzenia chłopca w kierunku osiągnięcia męskości,

c)       brakuje dziś ceremonii potwierdzających męskość chłopca. Nie ma w naszej kulturze miejsca dla uświetnienia momentu wejścia w świat mężczyzn.

9. Kodeks zachowanie rycerza:

a)       żyć czysto,

b)       mówić prawdę,

c)       naprawiać zło,

d)       podążać za Królem.

10. Chłopcy:

a)       potrzebują ojców, którzy interesowaliby się ich życiem,

b)       potrzebują ojców, którzy kochaliby ich, uczyli i dyscyplinowali,

c)       pragną modelu męskości, wiedzy jak do niego dążyć, i ceremonii,

d)       potrzebują towarzystwa innych mężczyzn.

11. Rycerskość to określona droga stawiania się mężczyzną:

a)       w wieku od 7 do 10 lat chłopiec stawał się paziem,

b)       w wieku 14 lat stawał się giermkiem,

c)       w wieku 21 lat stawał się rycerzem.

12. Same zabawy, pomoc w lekcjach, obecność przy dziecku nie wystarczy. Potrzebne jest jeszcze przekazywanie modelu męskości, rozmów o miłości do kobiety, uczenie posłuszeństwa Bogu i wartościom, wpajanie męskich cnót.

13. Duchowe i społeczne kompetencje chłopca:

a)       wzorzec męskości,

b)       kodeks postępowania,

c)       transcendentna idea.

14. Mądre społeczeństwa dostarczają środków na to, aby chłopcy mogli odnaleźć swoją tożsamość, nie czyniąc tym samym szkody innym. Gdzie jednak chłopiec odnajdzie prawidłowy wzorzec męskiej tożsamości w dzisiejszej kulturze?

 

WZORZEC MĘSKOŚCI

1. Wzorzec męskości powinni przekazywać:

a)       Społeczeństwo – bez przejrzystej wizji męskości w społeczności chłopcy są skazani na dryfowanie,

b)       Rodzina – męskość przekazywana jest z ojca na syna. Czy ojciec napełnił twoją męską duszę afirmacją i wizją, czy rozdarł ją przez dystans i obojętność?

c)       Kościół – czy w nim dokonuje się inicjacja do męskości?

2. Dwa biblijne typy męskości:

a)       Adam – życie bez Boga, bierność, brak zaangażowania,

b)       Jezus Chrystus – życie z jedności z Bogiem.

3. Bóg dał pierwszemu mężczyźnie:

a)       Wolę posłuszeństwa – nie wolno ci jeść!

b)       Pracę do wykonania – uprawiać ogród,

c) Kobietę do miłowania

4. I ZASADA MĘSKOŚCI: prawdziwy mężczyzna odrzuca bierność:

a)       Adam stoi bierny przy Ewie podczas pokusy,

b)       Mężczyźni mają tendencję do wymigiwania się od wszelkiej odpowiedzialności,

c)       Rodziny potrzebują zaangażowanych ojców: moralne autorytety, ochraniacze, pasjonaci, obecni i czuli, wojownicy Pana,

d)       Jezus Chrystus widząc zło DZIAŁAŁ Z MOCĄ!

5. II ZASADA MĘSKOŚCI: prawdziwy mężczyzna akceptuje odpowiedzialność:

a)       mężczyźni nabywają odpowiedzialność:

- gdy zasadnicza odpowiedzialność spoczywa na nich samych i inni na nich polegają (kobiety nieraz boją się dać odpowiedzialność za dom swoim mężom, same dyrygują uważając że oni się nie nadają),

- gdy od najmłodszych lat są przysposabiani przez mężczyzn do rozpoznawania i nabywania tej odpowiedzialności.

6. III ZASADA MĘSKOŚCI: prawdziwy mężczyzna jest dzielnym przywódcą:

a)       mężczyźni są stworzeni aby przewodzić. Bezczynność zabija od wewnątrz mężczyzn.

b)       Przywództwo wymaga od mężczyzn odwagi, aby potrafili zapanować nas swymi żądzami i z punkt odniesienia mieli prawdy Boże,

c)       Jezus rozkazał diabłu: IDŹ PRECZ – to słowa prawdziwego przywódcy!

7. III ZASADA MĘSKOŚCI: prawdziwy mężczyzna dąży do większej nagrody:

a)       męskość to wyzwanie, ciężka praca dlatego mężczyzna musi znać cel swych wysiłków,

b)       nagroda dla mężczyzny: duma z własnej męskości, żona, dzieci, szacunek innych mężczyzn, przyjaźń z Bogiem, satysfakcja ze swego życia, .

8. PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA:

a) ODRZUCA BIERNOŚĆ,

b) UZNAJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ

c) JEST ODWAŻNYM PRZYWÓDCĄ,

d) OCZEKUJE WIĘKSZEJ NAGRODY, NIŻ ZIEMSKA

9. Instrukcje dla ojca: zdefiniuj męskość, abyście ty i twój syn mogli się wspólnie do niej stosować.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA

1. Bardziej niż tylko kodeksem zachowania na wojnie i w miłości, rycerskość była moralnym systemem, rządzącym całym szlacheckim życiem.

2. Gdy ojciec wpaja synowi kodeks postępowania, ustala granice miedzy dobrem a złem i objaśnia prawdę, wtedy syn zostaj umocniony na zawsze a wpojone mu moralne zasady stają się światłem przewodnim pośród ciemności moralnej społeczeństwa.

3. Rodzice nie mogą dziś polegać na kulturze jako na czynniku umacniającym wartości rodzinne. Mogą się natomiast spodziewać, że kultura nauczy ich dzieci, jak skutecznie podważać i niszczyć te wartości.

4. Kodeks rycerski:

a)       lojalność – sztuka dotrzymywania słowa, obietnicy,

b)       odwaga

c)       miłość do kobiety – romantyczność i rycerskość,

d)       wielkoduszność i szczodrość,

e)       poświęcenie w służbie,

f)         sprzeciw wobec złu.

5. Syn musi być uczony trzech kluczowych rzeczy:

a) POSŁUSZEŃSTWO,

b) PRACA,

c) MIŁOŚĆ DO KOBIETY.

6. Posłuszeństwo:

a)       „Bój się Boga przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek! Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte: czy dobre czy złe” (Koh 12,13-14),

b)       życie jest z natury moralne: Istnieje wola Boża, którą należy wypełniać. Istnieją wartości, którym trzeba być posłusznym,

c)       ojciec musi nauczyć syna że istnieją wartości absolutne, że przykazania Boże dają prawdziwą wolność a nie są ograniczeniem wolności,

d)       stopień satysfakcji z własnego życia jest wprost proporcjonalny do stopnia twego posłuszeństwa Bogu!

7. Biblijne ideały mężczyzny: lojalność, przywództwo, życzliwość, pokora, czystość, uczciwość, samodyscyplina, doskonałość, prawość, wytrwałość.

8. Cztery warunki efektywnego wychowania:

a)       ojciec musi dawać przykład pobożności,

b)       ojciec winien nakłaniać swego syna do spełniania woli Bożej, ucząc go prawd duchowych (rozmowy, opowieści o bohaterach, bajki),

c)       ojciec powinien uczyć syna posłuszeństwa prawdzie objawionej w Biblii,

d)       ojciec powinien dążyć do wypełnienia woli Bożej prze wzbudzanie zachwytu, skupienie uwagi syna i dyscyplinę

9. Zadanie do wykonania:

a)       praca rodzi ból i frustracje, lecz relacja z Bogiem jest ubogacająca dla mężczyzny,

b)       każdy chłopiec jest wyposażony w pewne zdolności talenty. Konieczne jest by ojciec pomógł synowi odkryć jego zdolności, predyspozycje i pomógł mu je rozwinąć,

c)       jedną z form pracy to zawód,

d)       rozsądny tata wspiera swego syna w realizacji jego własnych zainteresowań i pasji,

e)       drugą formą pracy jest sfera duchowa – wprowadzanie w świat wartości, w świat Boga.

10. Kobieta, która należy miłować:

a)       każdy mężczyzna traktuje kobietę z szacunkiem i honorem, pozbawia tym samym honoru własną osobę,

b)       „Mężowie miłujcie wasze żony bo i Chrystus umiłował Kościół’ (Ef 5, 25),

c)       na mężczyznach spoczywa odpowiedzialność za opiekę nad kobietą,

11. Jak zaznajomić chłopca z kodeksem postępowania:

a)       warto zapisać sobie cały kodeks postępowania, jaki zamierzasz przekazać synowi,

b)       staraj się odkryć talenty, jakimi twój syn został obdarzony i nakłaniaj go do ich rozwijania,

c)       czytaj swemu synowi książki zawierające silne moralne przesłania,

d)       ucz syna właściwego stosunku do kobiet (także tych wirtualnych) w dziedzinie relacji społecznych jak i w dziedzinie płciowości,

e)       ucz syna hojności, który widzi twoją troskę o ubogich i potrzebujących,

f)         strzeż syna, gdy jest jeszcze dzieckiem, przed destrukcyjnym działaniem telewizji, filmów, gier, otoczenia,

g)       wprowadź etykę pracy poprzez uzależnianie wysokości kieszonkowego od sumienności wykonywania obowiązków w domu i w szkole. Niech syn podejmuje odpowiadając jego wiekowi pracę fizyczną.

 

IDEA TRANSCENDENTNA

1. Nic bardziej nie osłabia mężczyznę jak daremność jego wysiłków, i działań. Świadomość, że praca poszła na marne jest dołująca.

2. Dziś mężczyźni bardziej szukają swej tożsamości: praca, wysokie zarobki, sukces w pracy, władza finansowa.

3. Idea transcendentna to wielka misja, która wynosi ponad przeciętność, poza nas samych, skłaniając do poświecenia się, pracy na rzecz ogółu. Jest to coś fundamentalnego dla życia mężczyzny, czemu się poświęca i realizuje!

4. Mężczyzna musi wiedzieć, że to co robi jest prawdziwie heroiczne, ponadczasowe i o najwyższym znaczeniu!

5. Idea transcendentna musi być:

a) prawdziwie heroiczna,

b) ponadczasowa,

c) nieporównywalnie znacząca.

6. Wpajamy synom potrzebę kariery zawodowej a zapominamy o wpajaniu im potrzeby moralnej. Wspomagamy synów w robieniu kariery zawodowej a zaniedbujemy wsparcie ich duchowego rozwoju. Zapewniamy synom rzeczy dobre a zapominamy dawać im rzeczy najważniejsze.

7. Jezus Chrystus jest:

a) prawdziwie heroiczny – ODDAŁ ŻYCIE ZA NAS,

b) ponadczasowy – JEST TEN SAM NA WIEKI,

c) nieporównywalnie znaczący – JEST DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM.

8. Jak ukazać synowi element transcendentny:

a)       dziel wiarę ze swoim synem,

b)       zaangażuj się w życie parafii, Kościoła,

c)       regularnie odmawiaj modlitwę z synem,

d)       dziel się tym, co nauczyło cię Pismo św.,

e)       pozwól dostrzec jak służysz Bogu i jak On jest dla ciebie ważny,

f)         zgromadź innych ojców i spędzajcie czas z synami na rozmowy.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information