Grzechy języka PDF Drukuj Email

Grzechy języka - widzimy, słyszymy je na każdego dnia. Któż z nas jest wolny od nich? Dojrzały człowiek zawsze charakteryzuje się dbałością o swoją mowę - warto więc podejmować codzienny trud pracy nad swym językiem

 

1. Św. Jakub o języku (Jk 4)

a)  „Wszyscy bowiem często upadamy. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało”

b)  „Język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia”

c)  „Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu”

d)  „Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi!”

 

2. Biblia o języku

a)  Określenia języka: wąż (Ps 140, 4), brzytwa wyostrzona (Ps 52, 2), miecz ostry (Ps 57, 5), strzała śmiertelnie godząca (Jr 9, 7)

b)  „Życie i śmierć w mocy języka” (Prz 18, 21)

c)  „Szczęśliwy kto się nigdy nie pośliznął językiem” (Syr 25, 8)

d)  „Nie unikniesz grzechu w gadulstwie” (Prz 10, 19)

e)  „Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnice, więc nie zadawaj się z plotkarzem” (Prz 20, 19)

f)    „Panie, postaw straż przed ustami moimi, Pilnuj drzwi warg moich!” (Ps 141, 3)

 

3. Zalecenia Biblii o języku

a)  „A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu" (Mt 12, 35)

b)  „A teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych" (Kol 3, 8)

c)  „Mowa wasza, zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą, tak byście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać" (Kol 4, 6)

d)  „Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi - aby nie mówić podstępnie” (1 P 3, 10)

 

4. O języku

a)  Język jest potęgą, bo mowa wyraża przemyślenia i postanowienia dwóch najważniejszych władz: rozumu i woli. Dlatego istnieje ogromna odpowiedzialność za wypowiadane słowo.

b)  Język wyraża pragnienia serca, które jest źródłem postępowania. Przez mowę obdarzamy bliźniego tym, czym żyjemy.

c)  Język jest przewrotny – możemy nim wielbić Boga, możemy ranić ludzi. Ukazuje on tragiczne rozdarcie wnętrza człowieka spowodowane przez grzech.

d)  Słowa, które wypowiadamy są zakorzenione w sercu i są odsłanianiem tajemnicy, która nosimy w sobie.

e)  Mądre używanie mowy jest przejawem miłości bliźniego i ma służyć budowaniu pokoju i wzajemnej miłości.

f)    Konsekwencje grzechów języka są ogromne i często nieodwracalne - w miarę możliwości należy naprawiać wyrządzone zło.

g)  Odpowiedzialna mowa wyrasta z serca, które ma doświadczenie wewnętrznego milczenia.

h)  Język służy do komunikacji z ludźmi i do przedstawianiu Bogu uczuć swego serca.

i)    Słowa są wyrazem osoby: dzięki mowie możemy poznać człowieka.

j)  Czuwanie nad językiem jest jednym z zasadniczych wymagań mądrości chrześcijańskiej.

k)  Należy mądrze dysponować swoimi słowami, umieć umartwiać swój język, a w razie potrzeby założyć zamek na usta.

l)  Mamy wypowiadając słowa pod wpływem Ducha: budować, pocieszać, napominać.

 

5. Trzy sita Sokratesa (prawda, dobro, konieczność)

a)  Czy to co chcesz powiedzieć jest prawdziwe? Złe motywy: szukanie sensacji, zabawy, odwetu, usprawiedliwiania siebie, zagłuszanie sumienia.

b)  Czy to co chcesz powiedzieć służy czyjemuś dobru? Należy oddzielić grzech od grzesznika, być dyskretnym.

c)  Czy to co chcesz powiedzieć jest konieczne? Nie tylko mówimy rzeczy nie budujące, ale często niepotrzebne.

 

6. Główne grzechy języka

a)  PRZEKLEŃSTWO (złorzeczenie)

„Błogosławcie tych, którzy was prześladują!

Błogosławcie, a nie złorzeczcie!” (Rz 12, 14)

b)  KŁAMSTWOdiabeł jest ojcem kłamstwa!

„Nie będzie mieszkał w moim domu ten, kto podstęp knuje. Ten, który kłamstwa rozgłasza, nie ostoi się przed mymi oczami – mówi Pan” (Ps 101, 7)

c)  NIEPRZYZWOITE SŁOWO (brzydkie, podłe)

„Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych” (Ef 4, 29)

d)  SZEMRANIE

„Strzeżcie się więc próżnego szemrania, powściągajcie język od złej mowy: bo i skryte słowo nie jest bez następstwa, a usta kłamliwe zabijają duszę” (Mdr 1, 11)

Żydzi na pustyni szemrali przeciw Bogu i Mojżeszowi i Bóg zesłał na nich jadowite węże

e)  OBMOWA

Faryzeusze zarzucali Jezusowi, że mocą Belzebuba czyni cuda

f)    WULGARYZMY

„Dla tego, kto używa wulgarnego języka, głęboka będzie Gehenna” (Talmud żydowski)

g)  PLOTKA

„Nigdy nie powtarzaj słów zasłyszanych, a nic na tym nie stracisz. Nie mów ich ani przyjacielowi, ani wrogowi, i jeśli to nie będzie grzechem dla ciebie, nie wyjawiaj!” (Syr 19, 7-8)

h)  OSZCZERSTWO

„Człowiek przewrotny wywołuje zwadę, a oszczerca skłóca ze sobą przyjaciół” (Prz 16, 28)

i)   SZYDERSTWO

„Pyszałek, samochwał: nazywany szydercą działa z nadmiaru swej pychy” (Prz 21, 24)

j)    OSĄDZANIE

„Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?” (Jk 4, 10-11)

k)  POCHLEBSTWO

„Kto schlebia kłamliwie bliźniemu, na nogi mu sidła zastawia” (Prz 29, 5)

l)    GADULSTWO

„Nie uniknie się grzechu w gadulstwie, kto ostrożny w języku - jest mądry” (Prz 10, 19)

m) FAŁSZYWA PRZYSIĘGA

Fałszywi świadkowie podczas procesu Jezusa

n) DONOSICIELSTWO

o)   BLUŹNIERSTWO

„Ci zaś, którzy przechodzili obok (krzyża Jezusa), przeklinali Go i potrząsali głowami” (Mt 27, 39)

p)  NIEPRZYZWOITE ŻARTY

„Niechaj nawet mowy nie będzie wśród was o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne” (Ef 5, 3-4)

q)  KRYTYKANCTWO

Faryzeusze non stop krytykowali wszystko co Jezus uczynił

 

7. Jak powściągać język

a)  Nie mów długo, gdy ktoś niechętnie słucha.

b)  Nie mów nigdy, by komuś dokuczyć.

c)  Unikaj głośnych i rozwlekłych przemów, świadczących o twej próżności.

d)  Nie mów nigdy o sobie, o swoich sprawach ani o swoich bliskich, chyba że zachodzi taka konieczność, a wtedy staraj się to uczynić krótko i zwięźle, jak tylko zdołasz.

e)  O swoim bliźnim i jego sprawach myśl tyle tylko, by móc powiedzieć o nim coś dobrego, kiedy nadarzy się okazja

f)    Mów chętnie o Bogu, szczególnie zaś o Jego miłości i dobroci.

g)  Zastanów się, zanim wypowiesz słowa, które nosisz w sercu, a często uznasz, że lepiej ich nie wypowiadać.

h)  Milczenie to wielka siła w walce duchowej i nadzieja na zwycięstwo.

i)   Często rozmyślaj o szkodach i niebezpieczeństwach płynących z gadatliwości i wielkich dobrodziejstwach, którymi obdarza nas milczenie.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information