Pamięć PDF Drukuj Email

Człowiek urodził się, by pamiętać. Pamięć jest konieczna, by żyć. Nieraz jednak to co przechowuje pamięć jest dla nas źródłem bólu, lęku, wstydu…

 

1.   Jest bardzo ważne by człowiekowi pomóc, by przypomniał sobie własną historię życia, by opowiedział o sobie, przed sobą samym, przed Bogiem, przed przyjacielem. Wszystko co zostało przeżyte jest warte by to opowiedzieć, nic nie wolno wykreślać, niczego taić w swoim sercu.

2.   Własna historia ma stać się miejscem modlitwy: CZY BYŁEŚ PANIE W TYM WYDARZENIU? GDZIE BYŁEŚ W TYM WYDARZENIU? CO MI PRZEZ NIE CHCESZ POWIEDZIEĆ LUB OFIAROWAĆ?

3.   Patrząc na własną historię życia trzeba odzyskać pamięć o tym, że był w niej Bóg. Uświadomić sobie Jego obecność w każdej sytuacji. Uczynić to na  modlitwie.

4.   Ważne jest to by spisać swoją historię życia, spisać jako człowiek wierzący odnajdując obecność Boga w różnych wydarzeniach. Prosić Boga o odnalezienie sensu bólu, cierpienia, zranień.

5. Największym grzechem jest zapomnienie o Bogu. Dlatego Bóg w Biblii wiele razy powtarza do swego ludu: PAMIĘTAJ! ZAPISZ SOBIE W PAMIĘCI! NIE ZAPOMNIJ!

6. Wirusy pamięci:

a)  utrata wolności wzruszania się wobec życia i otrzymanego dobra,

b)  pamiętanie tylko części życia, tej negatywnej, albo pozytywnej, druga strona jest wyparta,

c)  pamiętanie tylko wydarzenia jaskrawe, sensacyjne, zwycięskie, nadzwyczajne,

d)  idealizowanie przeszłości i przeciwstawianie jej teraźniejszości jako gorszej,

e)  pamiętanie tylko krzywd i niesprawiedliwości i czynienie z siebie ofiary,

f)   pamiętanie doznawanych uraz, krzywd i obrażanie się na wszystkich,

g)  brak połączenia wydarzeń z przeszłość w jakiś sens,

7. Człowiek posiada także różne luki w pamięci. Nieraz pamięć afektywna pamięta jakieś wydarzenia z przeszłości, interpretuje je jako bolesne i rzutuje na całość dzieciństwa. Tymczasem nie zapamiętała radosnych wydarzeń, które były.

8.  Jezus mówi o Duchu Świętym: ON PRZYPOMNI WAM WSZYSTKO, CO WAM POWIEDZIAŁEM! Potrzebujemy Ducha Świętego, by pamiętać o wielkich dziełach Boga w naszym życiu: „Wielkich dziel Boga ni zapominajmy”.

9. Pamięć afektywna:

a)  pamięć rejestruje nie tylko fakty i wydarzenia ale wszystkie emocje z nimi związane,

b)  pozostałość emocjonalna po przeżyciach jest tym co tworzy pamięć afektywną,

c)  jest ona zapisana w „czarnej skrzynce’, jest tam zapisana nasza historia, którą nie znamy, nie jesteśmy świadomi lecz i ta która wpływa na nasze obecne życie, zwłaszcza na relacje,

d)  fundamentalną rzeczą jest poznanie pamięci, jej zrozumienie jak funkcjonuje, jak staje się aktywna i być może aktualna,

e   ma ona tendencję do reaktywowania emocji pierwotnej, kiedy pojawia się sytuacja analogiczne do tej, jaka wywołała daną emocję (lękliwość, podejrzliwość, wycofywanie się, agresja, cierpienie z powodu zależności, brak zaufania komuś, unikanie kogoś),

f)  około 67 % młodych przeżywa w odniesieniu do przełożonych ten typ emocji, które przeżywali do swoich rodziców czy krewnych,

g)  pamięć afektywna funkcjonuje jako postawa uprzedzeniowa, jako utrwalony schemat działania i reagowania do pewnych rzeczywistości i osób,

10. Pamięć racjonalna: rejestruje fakty i dane, ale porządkuje je wokół pewnej prawdy zdolnej wyjaśnić i jedne i drugie.

11. Pamięć biblijna jest pamięcią wierzącego, odczytującego w swoje historii interwencje Boga, który niegdyś stworzył, umiłował, strzegł, przebaczył, zbawił Izraela i tak samo czyni teraz z każdym człowiekiem. Konkretne działanie Boga opisane w Biblii staje się elementem zdolnym wyjaśnić zasadnicze fakty z życia. W moim życiu Bóg czyni tę samą historię co ze swoim ludem!

12. Pamięć biblijna powinna być także afektywna i racjonalna (personifikacja wiary).

13. Pamięć afektywna i racjonalna powinny dać się uzdrowić przez pamięć biblijną (uzdrowienie pamięci).

14. Wielką mądrością jest nie odrzucać żadnego skrawka przeżytej egzystencji, lecz ułożyć i ciągle na nowo układać w nowy wzór to wszystko, co dane nam było przeżyć. Wielką sztuką jest nauczyć się przekształcać w nową możliwość ewentualny balast przeszłości, odzyskać energie i płodność również z ran, nieważne czy zadanych czy doznanych. Własna historia staje się coraz bardziej miejscem i tematem spotkania z Bogiem i sobą samym.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies dla jej prawidlowego funkcjonowania. Jesli wyrazasz zgode na uzywanie plików cookies, zostana one zapisane w pamieci twojej przegladarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information